Forska!Sverige

Den som säger att vi har tillräckligt med pengar till medicinsk forskning har inte fantasin att se vilka enorma möjligheter som finns att förbättra människors liv och samhället

Lars KlareskogProfessor KI

Rapporter – Agenda för hälsa och välstånd

I "Agenda för hälsa och välstånd" samlas 30 organisationer från akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, för att långsiktigt samverka för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Gemensamt har vi enats om fyra målbilder:

  1. Excellent forskning och utbildning
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
  3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

För att nå målen bidrar vi med rapporter, analyser och åtgärdsförslag.

 

Agenda för hälsa och välstånd - 2017 - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Ladda ner rapporten

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2016

Ladda ner rapporten

Agenda för hälsa och välstånd - Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona? 2016

Ladda ner rapporten och sammanfattning

Agenda för hälsa och välstånd - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner. 2015

Ladda ner rapporten och sammanfattning

Dela gärna den här sidan: