Forska!Sverige

Vi ska stärka svensk industri och svensk konkurrenskraft för att på det sättet få fler jobb och fler investeringar här i Sverige

Helene Hellmark KnutssonMinister för högre utbildning och forskning

Rapporter – Agenda för hälsa och välstånd

I "Agenda för hälsa och välstånd" samlas 30 organisationer från akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, för att långsiktigt samverka för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Gemensamt har vi enats om fyra målbilder:

  1. Excellent forskning och utbildning
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
  3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

För att nå målen bidrar vi med rapporter, analyser och åtgärdsförslag.

 

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2017

Ladda ner rapporten

Agenda för hälsa och välstånd - 2017 - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Ladda ner rapporten

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2016

Ladda ner rapporten

Agenda för hälsa och välstånd - Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona? 2016

Ladda ner rapporten och sammanfattning

Agenda för hälsa och välstånd - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner. 2015

Ladda ner rapporten och sammanfattning

Dela gärna den här sidan: