Forska!Sverige

Stort intresse för nya åtgärdsförslag vid överlämning till ministrar

Publicerad: 2023-05-17

Den 10 maj bjöd "Agenda för hälsa och välstånd" in till seminarium för att presentera sin nya rapport och tio prioriterade åtgärdsförslag. En blandad publik fyllde salen och många deltog även online. Bland namnkunniga talare fanns utbildningsminister Mats Persson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

De 35 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd”, som representerar universitet, vård, näringsliv, myndigheter, professions- och patientorganisationer, har tillsammans tagit fram en ny rapport till regeringen med analys och tio åtgärdsförslag som syftar till att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning, utveckling och vård i Sverige.

Den nya rapporten presenterades och överlämnades till regeringen på ett seminarium den 10 maj, där bland annat utbildningsminister Mats Persson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medverkade. Här finns hela programmet.

Talare på seminariet

Se hela seminariet i efterhand

Läs mer

Rapporten

Sammanfattning av rapporten.

Debattartikel i Aftonbladet

Artikel i Altinget (bakom betalvägg)

Dela gärna den här sidan: