Forska!Sverige

Almedalen 2022

Forska!Sverige var på plats i Visby under Almedalsveckan och arrangerade tre seminarier och ett mingel. På denna sida kan du bland annat ta del av de inspelade samtalen samt foton från samtliga tillfällen.

Forska!Sveriges valmanifest 2022

Den 5 juli överlämnade vi ett valmanifest till riksdagspartierna med uppmaningen att vidta åtgärder för att stärka medicinsk forskning och prioritera medborgarnas hälsa. Ta del av det här.

 

Precisionshälsa för patientnytta – hur får vi verkstad?

Den 4 juli samlade vi tillsammans med Uppsala universitet politiker och experter för att diskutera vad som krävs för att precisionshälsa ska komma befolkningen till del. Från professor Peter Berggren fick vi även exempel på hur precisionshälsa kan bidra till att andelen barn som lider av fetma minskar, och sjukhusdirektör Marianne van Rooijen berättade om de utmaningar och möjligheter som finns för en framgångsrik implementering i vården.

Se program från dagen och ta del av den inspelade paneldiskussionen, en presentation av rapporten Precisionshälsa – vägen framåt, Marianne van Rooijens presentation och Peter Bergstens presentation.

 

Allt du velat veta – men aldrig vågat fråga… om precisionshälsa

Den 5 juli bjöd vi in Anna Martling och Tobias Alfvén för att svara på deltagarnas frågor om precisionshälsa – ordet var fritt. Det resulterade i ett dynamiskt och framåtriktat samtal med många intressanta frågor. Vi visade även en kortfilm med 10 exempel på möjligheterna med precisionshälsa. Se de inspelade diskussionerna här.

 

Medicinsk forskning, företagande och vård – Vad har partierna gjort och vad planerar de att göra?

Den 6 juli bjöd vi tillsammans med Sveriges Läkarförbund in till ett seminarium och Almedalsmingel. Där presenterade vi materialet från Forska!Sveriges utvärdering av de olika riksdagspartiernas arbete i form av motioner, interpellationer och skriftliga frågor under 2019–2021, med fokus på medicinsk forskning, företagande och vårdfrågor. Vi presenterade även två valenkäter där vi ställt frågor till partierna och riksdagskandidater på valbar plats om deras ambitioner inför nästa mandatperiod, samt en opinionsundersökning där väljarna fått svara på frågor om sin inställning till medicinsk forskning samt hälso- och sjukvård. Resultaten diskuterades tillsammans med en politikerpanel.

Se program för dagen och se den inspelade presentationen om opinions- och valundersökningarna samt politikerpanelen.

Se bilder och inspelade diskussioner från Almedalen

Inspelade diskussioner

Precisionshälsa - vägen framåt
Prevention för framtida hälsa
Implementering av precisionshälsa
Paneldiskussion om precisionshälsa
Medicinsk forskning, företagande och vård – Vad har partierna gjort hittills?
Paneldiskussion om partiernas ambitioner för medicinsk forskning, företagande och vård
Allt du velat veta – men aldrig vågat fråga… om precisionshälsa

Bilder från Almedalsveckan

Dela gärna den här sidan: