Forska!Sverige

Årligt riksdagsseminarium samlade ledande politiker och experter

Vad krävs av politiken för att Sverige ska kunna leverera högre utbildning och forskning av högsta kvalitet? Det var en utav frågorna som diskuterades under ett riksdagsseminarium arrangerat av Forska!Sverige och ”Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare” (Rifo). Se länkade filmklipp.

Den 13e november samlades ministern för högre utbildning och forskning, riksdagsledamöter samt experter från akademi, näringsliv, vård och patientorganisationer för att diskutera nyckelfrågor för den kommande forskningspolitiska propositionen. Riksdagsseminariet öppnades av Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning. Inledningsanförandet följdes av att Forska!Sveriges grundare och generalsekreterare, Anna Nilsson Vindefjärd, presenterade stiftelsens inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Den kommande propositionen ger regeringen en möjlighet att stärka förutsättningarna för att Sverige ska kunna hävda sig som kunskapsnation och därmed ha en bas för framtida konkurrenskraft och välstånd. Under seminariet gav en gedigen expertpanel, bestående av representanter från akademi, näringsliv, vård och patientorganisationer, exempel på strukturella förändringar som krävs i det arbetet. Detta följdes av en politikerpanel där riksdagsledamöter från respektive parti presenterade vad de anser är viktigast att prioritera i den kommande forskningspolitiska propositionen.

 

Ny rapport presenterades

I samband med riksdagsseminariet lanserade Forska!Sverige en ny rapport: Kostnad av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling. I rapporten beskrivs kostnader av ohälsa och värdet av medicinsk forskning och utveckling i Sverige i form av hälsovinster, produktionsvinster, arbetstillfällen, exportintäkter, skatteintäkter samt företagsinvesteringar i forskning och utveckling.

 

Riksdagsseminariet uppmärksammandes i media, se exempel

  • ”Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning”. Debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av riksdagsseminariet och den nya rapporten.
  • ”Kommande forskningspolitisk propp debatterades i riksdagshuset”. Läs artikel i Digital Hälsa.
  • ”Nyckelfrågor inför den forskningspolitiska propositionen”. Artikel i Pharma Industry.
  • Krav på nationellt hälsodata-system enar riksdagspolitiker. Artikel i Läkemedelsmarknaden.
  • Rikspolitiker eniga om nationellt hälsodata-system. Artikel i Digital Hälsa.
  • Stöd i riksdagen för ökade anslag. Artikel i life-time.se.

Se mer av riksdagsseminariet 2019

Dela gärna den här sidan: