Forska!Sverige

Ny rapport: Kostnad av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling

Publicerad: 2019-11-15

Medicinsk forskning och utveckling är central för att minska ohälsan i Sverige. Om värdet av medicinsk forskning underskattas riskerar investeringarna att bli lägre än vad som är optimalt för samhällsnyttan och medborgarnas väl.

I Forska!Sveriges nya rapport beskrivs kostnader av ohälsa och värdet av medicinsk forskning och utveckling i Sverige i form av hälsovinster, produktionsvinster, arbetstillfällen, exportintäkter, skatteintäkter samt företagsinvesteringar i forskning och utveckling.

Läs vår rapport här.

Dela gärna den här sidan: