Forska!Sverige

Precisionshälsa – vägen framåt!

Den 12 maj samlade vi representanter från politiken, myndigheter, akademi, vård, företag och patientorganisationer för att diskutera vad som krävs för att Sverige ska kunna dra största möjliga nytta av precisionshälsa.

Seminariet inleddes av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Tobias Alfvén, ordförande för Agenda för hälsa och välstånd. Tobias Alfvén lanserade vår nya kortfilm med 10 exempel på möjligheterna med precisionshälsa och presenterade vår nya rapport Precisionshälsa – vägen framåt.

Efter inledningen samlades representanter från myndigheter, akademi, vård, företag och patientorganisationer för att i ett panelsamtal diskutera vad som krävs för att Sverige ska kunna dra största möjliga nytta av precisionshälsa – och vem som är ansvarig för att det genomförs.

Dagen avslutades med en politisk kommentar från Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet, som kommenterade innehållet i rapporten. Hon presenterade även, dagen till ära, ett nytt uppdrag från regeringen att utreda hur möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata kan utökas.

Relaterat material till seminariet 12 maj 2022

Dela gärna den här sidan: