Forska!Sverige

Forska!Sverige-dagen 2022

Forskningens roll och betydelse för att hantera kriser som krig, pandemier och antibiotikaresistens. Det var ämnet som stod i fokus den 28 november när ministrar, riksdagsledamöter samt ledande representanter för vård, akademi, patienter, myndigheter och professioner samlades för en exklusiv konferens. Vi firade också mottagarna av Forska!Sveriges utmärkelser. Här delar vi filmer, foton, program och deltagarlista från dagen.

Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd inledde dagen och lämnade därefter över till Richard Hudson, Editorial Director vid ScienceBusiness. Richard gav en mycket intressant analys av de största utmaningarna för forskning på global nivå. Det följdes av utbildningsminister Mats Persson (L) som presenterade sin och regeringens ambition för Sverige som forskningsnation.

 

 

Tre experter om forskningens roll i kris

I syfte att ge deltagarna en djupare förståelse för forskningens roll vid kriser som krig, pandemi och antibiotikaresistens bjöds tre experter in. Först ut var Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet och föreståndare för Centrum för hälsokriser, som delade sina insikter om värdet av medicinsk forskning i krig.

Näst på tur var Danuta Wasserman, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet samt Chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Danuta berättade om vad forskningen har kunnat visa om hur vi påverkas mentalt av oväntade, omfattande hälsokriser, som pandemin. Därefter berättade Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och grundare och senior rådgivare för ReAct, om en långsam global kris som kräver politisk kraftsamling- antibiotikaresistens.

 

 

Panelsamtal med forskare och politiker

Första panelsamtalet modererades av Anna Nilsson Vindefjärd och fokus var; ”Hur bidrar forskning inom akademi, vård och näringsliv till att bemöta hälsokriser? Vad krävs för att ni ska kunna bidra ännu bättre?”. I panelen ingick: Mikael Dolsten, forsknings-, utvecklings- och medicinsk chef för Pfizer, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet samt Erik Renström, rektor vid Lunds universitet.

 

 

Följande panel med riksdagsledamöter under ledning av Göran Hägglund, diskuterade vad de olika partierna kan och vill göra för att stärka förutsättningarna att bedriva forskning och dra nytta av den i Sverige.

 

 

Avslutningstalare var sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), som presenterade regeringens ambitioner för att dra större nytta av forskning för att bemöta hälsokriser.

Forska!Sveriges utmärkelser 2022

Under kvällen delades även Forska!Sveriges utmärkelser för 2022 ut. Forskarutmärkelsen tilldelades professor Miia Kivipelto, politikerutmärkelsen tilldelades regionordförande Mikaela Waltersson och hedersutmärkelsen tilldelades professor Otto Cars.

 

 

Se mer av Forska!Sverige-dagen 2022

Dela gärna den här sidan: