Forska!Sverige

Forska!Sveriges aktiviteter inför valet 2022

Väljare och politiker är överens om att Sverige ska vara en världsledande medicinsk forskningsnation. Investeringarna minskar dock i förhållande till BNP. Det håller inte om vi ska kunna hantera utmaningarna i vården och vara konkurrenskraftiga inom life science.

Forska!Sveriges aktiviteter inför valet 2022

Forska!Sveriges valmanifest

Den 5 juli överlämnade vi ett valmanifest till riksdagspartierna med uppmaningen att vidta åtgärder för att stärka medicinsk forskning och prioritera medborgarnas hälsa. Ta del av det här.

Inför valet uppmanar vi politikerna och den kommande regeringen att prioritera satsningar på medicinsk forskning och utveckling, och därmed befolkningens hälsa och landets välstånd. Vi har tagit fram ett valmanifest med åtgärdsförslag till den kommande regeringen och även genomfört ett flertal undersökningar om riksdagspartiernas, riksdagskandidaternas och väljarnas inställning till medicinsk forskning, företagande och vård.

 

Valenkät till partierna 

Inför valet har vi ställt frågor till riksdagspartierna i syfte att ta reda på deras ambitioner för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige.

 

 

 

 

 

 

Valenkät till riksdagskandidaterna 

Inför valet har vi ställt frågor till riksdagskandidater på valbar plats i syfte att ta reda på deras ambitioner för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige.

 

 

 

Opinionsundersökning 2022

Forska!Sverige genomför årligen opinionsundersökningar, i samarbete med Sifo, för att undersöka befolkningens inställning till medicinsk forskning samt hälso- och sjukvård.

 

 

 

Partibedömning 2022 

I vilken utsträckning har riksdagspartierna under mandatperioden arbetat med att stärka medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige? Det har vi tagit reda på i denna granskning.

 

 

 

Mediala aktiviteter och Almedalsseminarier

Dela gärna den här sidan: