Forska!Sverige

Hedersutmärkelse 2021

En av Forska!Sveriges hedersutmärkelser tilldelas Mikael Dolsten för att på exceptionellt kort tid lyckats ta fram ett effektivt vaccin mot covid-19 i samarbete med Biontech.

– Mikael Dolsten har dedikerat sitt professionella liv till att utveckla vaccin och medicinska behandlingar. Tack vare inställningen att kunskap bör delas för att snabba upp dessa livsviktiga processer har han skapat de samarbeten som varit nödvändiga för framgång, vilket blev väldigt tydligt i fallet med covid-vaccinet. Hans forskarlags modiga val att prioritera hastighet framför att vänta på färdiga samarbetsavtal och statliga bidrag har gjort det möjligt att snabbare bekämpa pandemin och rädda otaliga liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Mikael Dolsten har en bakgrund som läkare på Lunds universitetssjukhus (1985–1988). Därefter övergick han helt till forskning genom att kombinera en tjänst på Pharmacia med att vara biträdande, respektive adjungerad professor på Lunds universitet mellan 1989–2000. Mikael gick vidare från Pharmacia till Astra Zeneca 1997 och bytte år 2003 till att bli global forskningschef för Boehringer Ingelheim. Fem år senare blev han chef för global forskning, utveckling och medicin på Wyeth. I och med Pfizers förvärv av Wyeth året därefter blev Mikael forsknings, utvecklings- och medicinsk chef för Pfizer. Under hans mer än tio års tid på Pfizer har ett stort antal betydande läkemedel och vacciner godkänts och används nu över hela världen i medicinsk praxis.

Mikael Dolsten är mån om att bidra till den övergripande utvecklingen av läkemedelsområdet och var vetenskaplig rådgivare för Barack Obama-administrationens arbetsgrupp för att förbättra lagstiftnings– och läkemedelsutveckling. Han var tillsammans med NIH-direktören Francis Collins ordförande för konsortiet ”Accelerating Medicine Partnership”, en av USA:s största vetenskapliga samarbeten mellan akademi, filantropi och industri. Mikael har sedan 2020 varit med i styrgruppen för NIH-ACTIV, USA:s initiativ för att samordna intervention mot Covid-19.

– Jag uppskattar mycket att få den fina utmärkelsen ifrån Forska!Sverige, säger Mikael Dolsten. Det känns som en speciell heder att bli uppmärksammade av en sådan välrenommerad organisation som bedriver ett sådant viktigt arbete för att stärka forskningens roll för folkhälsan och samhället i Sverige.

Mikael Dolsten är forskningschef på Pfizer och gästprofessor på Lunds universitet. Han är styrelseledamot i Research!America och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Mikael sitter även i en rådgivande styrelse för Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, medlem i tillsynsnämnden för Scripps Research Institute, samt är styrelseledamot i Karyopharm Therapeutics i Boston.

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: