Forska!Sverige

Kortfilm om framtidens kliniska forskning

Det är otroligt mycket som händer inom medicinsk forskning nu. Utvecklingen sker i en snabb takt och för med sig möjligheter att hjälpa patienter som vi förut bara kunde drömma om.

I denna kortfilm ser vi vilka möjligheter den medicinska forskningen för med sig – följ med 10 år fram i tiden!

Förslagen och handlingsplanerna för att vi ska få den framtid som filmen illustrerar finns att ladda ner här.

Dela gärna den här sidan: