Forska!Sverige

Lansering av åtgärdsförslag för en ny mandatperiod

På ett seminarium den 10 maj 2023 presenterade "Agenda för hälsa och välstånd" en ny rapport med nulägeanalys och tio nya åtgärdsförslag med handlingsplaner.

Med inriktning på nuvarande mandatperiod har de 35 medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” enats om 10 högt prioriterade åtgärder som syftar till att Sverige ska ha:

  • excellent forskning och utbildning,
  • kliniska studier som en integrerad del av vården,
  • effektiv implementering av precisionsmedicin och
  • en vård som agerar ”tidig användare”.

Den 10 maj överlämnades rapporten och förslagen till regeringen på ett seminarium, där bland annat utbildningsminister Mats Persson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medverkade.

Utbildningsminister Mats Persson (bilden) inledde med ett anförande. Ministern menade att Sverige är ett litet land som behöver satsa på kvalitet i forskningen och fortsätta samarbeta för att kunna vara konkurrenskraftigt i framtiden. Regeringens tre prioriteringar i den kommande forskningspropositionen kommer att vara excellens, internationalisering och innovation.

Representanter för ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterade därefter de prioriterade åtgärdsförslagen. Efter några reflektioner från näringsliv och patienter avslutade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson seminariet med att tala om regeringens syn på de områden som rapporten tar upp och arbetet som pågår med bland annat hälsodata.

Ta del av hela seminariet

Läs mer om rapporten och förslagen

Dela gärna den här sidan: