Forska!Sverige

Kommentarer

Här kan du läsa Forska!Sveriges kommenterar i sakfrågor, aktuella händelser och medicinsk forskning.

2020


 • April 2020. Forska!Sverige kommenterar vårbudgeten: Behovet av medicinsk forskning har aldrig varit mer uppenbart. Läs kommentar av Forska!Sverige.

2019


 • September 2019. Forska!Sverige kommenterar budgetpropositionen: ”Har ni inte glömt något?”. Läs kommentar av Forska!Sverige.
 • September 2019. Forska!Sverige uppmanar: ”Glöm inte medicinsk forskning i budgetpropositionen”. Läs kommentar av Forska!Sverige.

2018


 • Oktober 2018. Forska!Sveriges styrelse kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, fysik och kemi. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2018. Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2018. Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i medicin eller fysiologi. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • September 2018. Forska!Sveriges kommentar inför valet. Läs kommentar av Forska!Sverige

2017


 • Oktober 2017. Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2017. Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i medicin eller fysiologi. Läs kommentar av Forska!Sverige

2016


 • Oktober 2016. Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i medicin eller fysiologi. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Mars 2016. Forska!Sverige kommenterar: Potential i den nya strukturen för statligt riskkapital. Läs kommentar av Forska!Sverige

2015


 • December 2015. Forska!Sverige kommenterar: Registerforskningen räddas! Läs kommentar av Forska!Sverige
 • December 2015. Forska!Sverige välkomnar miljardsatsning på proteinforskning och biologiska läkemedel. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2015. Forska!Sverige kommenterar årets nobelpris i kemi. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2015. Forska!Sverige kommenterar årets nobelpris i fysiologi eller medicin. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2015. Forska!Sverige kommenterar: Prof. Carl-Henrik Heldin ny styrelseordförande för SciLifeLab. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Juli 2015. Almedalen 2015- Politiker ger grönt ljus för åtgärdsförslag. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • April 2015. Forska!Sverige välkomnar regeringens utnämning av Anders Lönnberg som samordnare för life science. Läs kommentar av Forska!Sverige

2014


 • November 2014. Forska!Sverige kommenterar Alliansens budgetmotion 2015. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2014. Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2014. Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Oktober 2014. Forska!Sverige kommenterar regeringsförklaringen: Vi välkomnar denna viktiga satsning på forskning från regeringen. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • September 2014. Forska!Sverige kommenterar: Socialdemokraternas valmanifest 2014. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • September 2014. Forska!Sverige kommenterar: Alliansens valmanifest 2014-2018. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Augusti 2014. Forska!Sverige kommenterar: Folkpartiets valmanifest 2014. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Maj 2014. Forska!Sverige kommenterar: AstraZeneca avvisar slutbudet – använd det som en startpunkt för att stärka Sverige. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • April 2014. Forska!Sverige kommenterar Socialdemokraternas vårmotion. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • April 2014. Forska!Sverige kommenterar regeringens vårproposition. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Borg ser värdet av forskning, men hur ska den negativa utvecklingen vändas? Läs kommentar av Forska!Sverige

2013


 • Oktober 2013. Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Läs kommentar av Forska!Sverige
 • September 2013. Forska!Sverige kommenterar Socialdemokraternas skuggbudget: Löfven sätter fingret på delar som är svaga idag och där satsningar behövs.Läs kommentar av Forska!Sverigeige.

2012


 • Nov 2012. Forska!Sverige kommenterar Socialdemokraternas forskningspolitiska motion: Bra med ett brett grepp om forskning, innovation och användning av innovationer i vården! Läs pressmeddelande från Forska!sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Okt 2012. Forska!Sverige kommenterar forsknings- och innovationspropositionen: Bra! Nu behöver Sverige en samlad life science strategiLäs pressmeddelande av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd. Läs även FoI-propositionen.
 • Okt 2012. Forska!Sverige kommenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin: Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning. Läs pressmeddelande av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Okt 2012. Kommentar angående regeringens nationella innovationsstrategi. Läs kommentar av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd samt innovationsstrategin från regeringen
Dela gärna den här sidan: