Forska!Sverige

Styrelse

Forska!Sveriges styrelse ansvarar för stiftelsens organisation och förvaltning. Styrelsen utser bland annat stiftelsens generalsekreterare och har gett denne i uppdrag att ansvara för och leda arbetet på kansliet utifrån styrelsens riktlinjer.

Lena Gustafsson (ordförande)

Professor emerita vid Umeå universitet, f.d. rektor vid Umeå universitet och ledamot i IVA.

Stefan Jacobson (vice ordf.)

Professor vid Karolinska Institutet och f.d. verkställande direktör för Danderyds sjukhus

Anna Nilsson Vindefjärd

Grundare och Generalsekreterare för Forska!Sverige,
doktor i medicinsk innovationskunskap, ledamot i IVA och i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys

Anna Martling

Dekan vid Karolinska Institutet samt professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset

Tobias Alfvén

Docent global hälsa vid Karolinska Institutet,
barnläkare på Södersjukhuset och, ordförande för Svenska Läkaresällskapet och ordförande för "Agenda för hälsa och välstånd".

Göran Hägglund

Styrelseordförande för Cancerfonden, Systembolaget AB och Samtrafiken i Sverige AB. Styrelseledamot för Ellevio AB och Frisq Holding AB. Senior rådgivare på Reform Society. F.d. partiledare och socialminister.

Katrine Riklund

Prorektor vid Umeå universitet samt professor och överläkare vid institutionen för strålningsvetenskaper, Norrlands universitetssjukhus

Gunilla Westergren-Thorsson

Director Wallenberg Center for Molecular Medicine, professor vid Lunds universitet och f.d. dekan för Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet.

Sara Riggare

PhD, Uppsala Universitet, spetspatient

Anders Sylvan

Styrelseordförande för Science Park i Umeå AB. Ledamot i Socialstyrelsens myndighetsstyrelse.
Dela gärna den här sidan: