Forska!Sverige

Styrelse

Forska!Sveriges styrelse ansvarar för stiftelsens organisation och förvaltning. Styrelsen utser bland annat stiftelsens generalsekreterare och har gett denne i uppdrag att ansvara för och leda arbetet på kansliet utifrån styrelsens riktlinjer.

Lena Gustafsson (ordförande)

Professor emerita vid Umeå universitet, f.d. rektor vid Umeå universitet, ordförande för Formas forskarråd och ledamot i IVA.

Stefan Jacobson (vice ordf.)

Professor vid Karolinska Institutet och f.d. verkställande direktör för Danderyds sjukhus

Anna Nilsson Vindefjärd

Grundare och Generalsekreterare för Forska!Sverige,
doktor i medicinsk innovationskunskap, ledamot i IVA och i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys

Anna Martling

Dekan vid Karolinska Institutet samt professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset

Tobias Alfvén

Docent global hälsa vid Karolinska Institutet,
barnläkare på Södersjukhuset och ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Göran Hägglund

Styrelseordförande för Feelgood Svenska AB och Samtrafiken i Sverige AB. Styrelseledamot för Ellevio AB och Frisq Holding AB. F.d. partiledare och socialminister.

Katrine Riklund

Prorektor vid Umeå universitet samt professor och överläkare vid institutionen för strålningsvetenskaper, Norrlands universitetssjukhus

Gunilla Westergren-Thorsson

Director Wallenberg Center for Molecular Medicine, professor vid Lunds universitet och f.d. dekan för Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet.

Olle Stendahl

Professor emeritus
Linköpings universitet

Sara Riggare

MSc, Uppsala Universitet, spetspatient

Göran Ando

F.d ordförande för Novo Nordisk, Senior Advisor för EW Healthcare Partners, styrelseordförande för Eyepoint pharma (Boston) och styrelseordförande för Tessa Therapeutics (Singapore)

Anders Sylvan

Regiondirektör för Region Västernorrland och senior rådgivare för Ehälsomyndigheten
Dela gärna den här sidan: