Forska!Sverige

Styrelse

Forska!Sveriges styrelse ansvarar för stiftelsens organisation och förvaltning. Styrelsen utser bland annat stiftelsens generalsekreterare och har gett denne i uppdrag att ansvara för och leda arbetet på kansliet utifrån styrelsens riktlinjer.

Lena Gustafsson (ordförande)

Professor emerita vid Umeå universitet, f.d. rektor vid Umeå universitet och ledamot i IVA

Stefan Jacobson (vice ordf.)

Professor vid Karolinska Institutet, överläkare vid Danderyds sjukhus och f.d. verkställande direktör för Danderyds sjukhus
Anna Nilsson Vindefjärd

Anna Nilsson Vindefjärd

Grundare och Generalsekreterare för Forska!Sverige,
doktor i medicinsk innovationskunskap, ledamot i IVA och i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys

Anna Martling

Dekan vid Karolinska Institutet samt professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset

Tobias Alfvén

Professor i global barnhälsa vid Karolinska Institutet,
barnläkare på Södersjukhuset, ordf för Svenska Läkaresällskapet och ordf för "Agenda för hälsa och välstånd"

Katrine Riklund

Prorektor vid Umeå universitet samt professor och överläkare vid institutionen för strålningsvetenskaper, Norrlands universitetssjukhus

Gunilla Westergren-Thorsson

Ordförande National SciLifeLab Committee, professor vid Lunds universitet och f.d. dekan för Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet

Anders Sylvan

Styrelseordförande för Science Park i Umeå AB. Ledamot i Socialstyrelsens myndighetsstyrelse

Björn Odlander

M.D, Grundare och Managing partner HealthCap, ledamot i IVA och huvudman i Hjärt-Lungfonden

Mats Eriksson

Tidigare styrelseordf Region Halland och SKR:s sjukvårdsdelegation, Senior strateg Public affairs på Reform Society Company

Bettina Ryll

MD/PhD, grundare av Melanoma Patient Network Europe och medlem i första EU Cancer Mission Board
Dela gärna den här sidan: