Forska!Sverige

Donatorer

Forska!Sverige är en oberoende, icke vinstdrivande stiftelse vars verksamhet finansieras till hälften via medlemmarna i "Agenda för hälsa och välstånd" och till hälften via donationer.

Forska!Sveriges initiala stiftelsekapital donerades av Hans Bergström, Reumatikerförbundet, Inter-Ikea, LIF och Stiftelsen för pharmaceutical medicine.

Ekonomiska bidrag från följande personer och organisationer gör det möjligt för Forska!Sverige att upprätthålla ett kansli och bedriva verksamhet.

Donatorer

Hans and Barbara Bergstrom Foundation

Thomas Eldered

Pro bono-donatorer

Dela gärna den här sidan: