Forska!Sverige

Donatorer

Forska!Sverige är en oberoende, icke vinstdrivande stiftelse vars verksamhet finansieras till hälften via medlemmarna i "Agenda för hälsa och välstånd" och till hälften via donationer.

Forska!Sveriges initiala stiftelsekapital donerades av Hans Bergström, Reumatikerförbundet, Inter-Ikea, LIF och Stiftelsen för pharmaceutical medicine.

Ekonomiska bidrag från följande personer och organisationer gör det möjligt för Forska!Sverige att upprätthålla ett kansli och bedriva verksamhet.

Donatorer

Hans & Barbara Bergström

Thomas Eldered

Pro bono-donatorer

Dela gärna den här sidan: