Forska!Sverige

Donatorer

Forska!Sverige är en oberoende, icke vinstdrivande stiftelse vars verksamhet finansieras till hälften via medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd” och till hälften via donationer.

Donatorer

Hans and Barbara Bergstrom Foundation

Thomas Eldered

Pro bono-donatorer

Dela gärna den här sidan: