Forska!Sverige

Generalsekreterare - Anna Nilsson Vindefjärd

Generalsekreteraren leder och ansvarar för arbetet med att utföra stiftelsens uppdrag: att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd.

Styrelsen utsåg vid stiftelsens bildande Anna Nilsson Vindefjärd till Forska!Sveriges generalsekreterare.

Anna Nilsson Vindefjärd grundade den oberoende stiftelsen Forska!Sverige och är dess generalsekreterare. Hon är medlem i regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och invald i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys, som också är nod för Sveriges arbete gentemot Iiasa (International Institute for Applied Systems Analysis).

Anna Nilsson Vindefjärd har forskat och gjort policyarbete på medicinska forsknings- och innovationssystem sedan 1996. Hon disputerade i medicinsk innovationskunskap på Karolinska Institutet 2001 och gjorde sin post-doc på Stanford University. Hon har även skapat och drivit utbildningar i BioEntreprenörskap på Karolinska Institutet och på Stanford.

Anna Nilsson Vindefjärd har, bland annat, arbetat som vetenskapsattaché på svenska ambassaden i Washington DC och som direktör för forsknings- och innovationspolitik på branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag.

Kontakt

Dela gärna den här sidan: