Forska!Sverige

Generalsekreterare - Anna Nilsson Vindefjärd

Generalsekreteraren leder och ansvarar för arbetet med att utföra stiftelsens uppdrag: att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd.

Styrelsen utsåg vid stiftelsens bildande Anna Nilsson Vindefjärd till Forska!Sveriges generalsekreterare.

Anna Nilsson Vindefjärd grundade den oberoende stiftelsen Forska!Sverige och är dess generalsekreterare. Hon har forskat och gjort policyarbete på medicinska forsknings- och innovationssystem sedan 1996. Hon disputerade i medicinsk innovationskunskap på Karolinska Institutet 2001 och gjorde sin post-doc på Stanford University. Hon har även skapat och drivit utbildningar i BioEntreprenörskap på Karolinska Institutet och på Stanford.

Anna Nilsson Vindefjärd har, bland annat, arbetat som vetenskapsattaché på svenska ambassaden i Washington DC och som direktör för forsknings- och innovationspolitik på branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Hon har hållit ett antal hedersuppdrag och är bland annat ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Kontakt

Dela gärna den här sidan: