Forska!Sverige

Samlade rapporter

Sverige står inför ett antal utmaningar:

  • Sveriges ställning inom medicinsk forskning har försvagats
  • Det ges inte tillräckligt utrymme för patientnära forskning eller innovation i sjukvården
  • Patienter i Sverige har inte alltid tillgång till moderna och effektiva metoder
  • Forskande företag inom läkemedel och medicinteknik minskar antalet anställda i Sverige, vilket riskerar att minska export- och skatteintäkter samt den samlade kunskapsbasen

Här kan du ta del av rapporter kopplade till de fyra utmaningarna.

Använd menyn till vänster för att navigera mellan de olika dokumenten.

Dela gärna den här sidan: