Forska!Sverige

Vårt arbete

Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning ska bli en högre nationell prioritet.

Vårt uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och åtgärdsförslag arbetar vi för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning och för att de framsteg som görs snabbt ska bli tillgängliga för befolkningen. Påverkansarbetet omfattar även opinionsundersökningar, debattartiklar, konferenser och andra möten i syfte att skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändringar.

 

Läs mer här:

 

Dela gärna den här sidan: