Forska!Sverige

Life science-företag i Sverige

Sverige står inför att antal utmaningar, bland annat så minskar forskande företag inom life science antalet anställda i Sverige, vilket minskar export- och skatteintäkter samt den samlade kunskapsbasen. Här kan du ladda ner och läsa rapporter och referenser om detta.

Vinst för Sverige - Den forskande läkemedelsindustrins betydelse för samhället

Vetsam – Institutet för vetenskap och samhälle på uppdrag av LIF (2015)

Ladda ner

Global Trends With Local Effects - The Swedish Life Science Industry 1998 - 2012

VINNOVA, Anna Sandström (2014)

Ladda ner

Läkemedelsindustrin - Dansk succé och svenskt fiasko

Olshov A, Öresundsinstitutet (2013)

Ladda ner

Medtechbranchen i Siffror

Swedish Medtech (2013)

Ladda ner

Svensk Life Science Industri Efter AstraZenecas Nedskärningar

VINNOVA – Sandström A (2012)

Ladda ner

Life Science Companies in Sweden - Including a comparison with Denmark

VINNOVA (2011)

Ladda ner

Utveckling av Sveriges Kunskapsintensiva Innovationsystem

VINNOVA (2011)

Ladda ner

LIFs FoU-enkät för 2012

LIF (2013)

Ladda ner

LIFs FoU-enkät för 2011

LIF (2012)

Ladda ner

LIFs FoU-enkät för 2010

LIF (2011)

Ladda ner

Sveriges Företagande och Konkurrenskraft - Internationell benchmarking

Näringsdepartementet (2010)

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: