Forska!Sverige

Övrigt

Här kan du ladda ner och läsa diverse rapporter och referenser.

Hälsa och tillväxt - Samarbete för ett friskt Europa

Efpia, översättning av LIF (2014)

Ladda ner

Research and Innovation Performance in EU Member States

European Commission (2013)

Ladda ner

Fostering Breakthrough Research: A Comparative Study

KVA (2012)

Ladda ner

Strategier och Ledningsredskap för Framgångsrik Hälso- och Sjukvård

Calltorp J, Maathz G i samarbetet med LIF (2010)

Ladda ner

Engaging Philanthropy for University Research

European Commission (2008)

Ladda ner

The Internationalization of Corporate R&D

Karlsson M (2006)

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: