Forska!Sverige

Värdet av forskning

Här kan du ladda ner och läsa rapporter och referenser om värdet av medicinsk forskning och innovation.

The Impact of Genomics on the US Economy

Preapared by Battelle Technology Partnership Practice for United for Medical Research (2013)

Ladda ner

The Value of Pharmaceutical Innovation - within the context of policies that impact the use of new medicines in Sweden

SNS (2013)

Ladda ner

Professionen, Pennan och Pengarna - regionala skillnader i användning av läkemedel

SNS – Brommels M, Hansson J, Granström E, Wåhlin E (2013)

Ladda ner

Värdering och Implementering av Nya Läkemedel – med exempel från cancerområdet

SNS – Jönsson B, Wolking N (2013)

Ladda ner

Medicinska Framsteg i Behandling av Kronisk Myeloisk Leukemi

SNS – Lundkvist A, Norlenius Ohm AC, Dickman P, Höglund M, Stenke L, Gerdtham UG, Persson U, Björkholm M, Steen Carlsson K (2013)

Ladda ner

Behandling av Diabetes i Ett Hundraårigt Perspektiv

SNS – Steen Carlsson K, Berne C, Johansen P, Lanne G, Gerdtham UG (2013)

Ladda ner

Målriktad Behandling av Bröstcancer

SNS – Lundqvist A, Wilking N, Gerdtham UG, Persson U, Steen Carlsson K (2013)

Ladda ner

Reumatoid Artrit, Biologisk Behandling och Förlorade Arbetsdagar - exempel på användning av svenska hälsodataregister

SNS – Neovius M

Ladda ner

Värdet av Statiner – användningsmönster och följsamhet vid behandling

SNS – Kieler H, Linder M, Sundström A, Wettermark B, Citarella A, Andersen M

Ladda ner

Värdet av Forskning för Hjärt-Kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden

Ladda ner

Economic Impact of the Human Genome Project

Battelle Technology Partnership Practice (2011)

Ladda ner

Evaluation of Impacts of Medical Research

Vetenskapsrådet (2010)

Ladda ner

Medical Research: What's it worth

Health Economics Research Group, Brunel University and Office of Health Economics, RAND Europe (2008)

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: