Forska!Sverige

Forskning och utveckling inklusive innovation inom sjukvården – det är sättet att rationalisera hälso- och sjukvården i framtiden

Anders LönnbergNationell samordnare för life science
För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet

Kända röster om Forska!Sverige

Aktuellt Visa fler nyheter

Medicinska framsteg leder till nytta för hela samhället

Genom att ny medicinsk kunskap skapas och effektivt vidareutvecklas till förbättrade tjänster, processer och produkter skulle vi i Sverige tillsammans kunna

  • minska det lidande som sjukdom och ohälsa medför genom bättre och effektivare prevention och behandling,
  • skapa en effektiv och individanpassad vård och omsorg som motsvarar befolkningens förändrade behov,
  • skapa många nya och högkvalitativa jobb,
  • skapa ett Sverige som klarar att möta utmaningarna med en åldrande befolkning, där våra äldre kan leva med god hälsa och livskvalitet.

Sverige har under mer än ett halvt sekel dragit nytta av världsledande medicinsk forskning, en hälso- och sjukvård som bedriver patientnära studier och en växande medicinsk industri. Så är det inte längre.

  • Sveriges ställning inom medicinsk forskning har försvagats
  • Det ges för lite utrymme för patientnära forskning och innovation i sjukvården
  • Patienter i Sverige har inte alltid tillgång till de mest effektiva och säkra metoderna
  • Forskande företag inom life science minskar antalet anställda i Sverige, vilket minskar export- och skatteintäkter samt den samlade kunskapsbasen

Sverige måste vända de negativa trenderna snabbt om vi inte ska förlora de unika fördelar som vi fortfarande har, annars blir vägen tillbaka både svår, lång och dyr.

Värdet av forskning - Filmer och faktablad

Ta del av våra filmer och faktablad som på ett konkret sätt visar på det stora värdet av medicinsk forskning.