Forska!Sverige

Forska!Sveriges utmärkelse till forskare och politiker

Forska!Sverige delar varje år ut utmärkelser till en forskare och en politiker som utmärkt sig i sitt engagemang för att lyfta medicinsk forskning, innovation och patientnytta.

Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen. Nomineringar kan lämnas av Forska!Sveriges grundargrupp, styrelse, donatorer, samt nätverket Agenda för hälsa och välstånd. Stiftelsens styrelse utgör jury och fattar beslutet. Kriterierna för nominering är:

  • Den forskare som får utmärkelsen ska nyligen ha publicerat medicinska forskningsresultat av hög kvalitet och av värde för sjukvården.
  • Den politiska beslutsfattare som får utmärkelsen ska på ett påtagligt sätt ha drivit och genomfört förändringar som gagnar medicinsk forskning eller dess nyttiggörande.

2017 års utmärkelser

2016 års hedersutmärkelse

2016 års utmärkelse till politiker

2016 års utmärkelse till forskare

2014 års utmärkelser

2013 års utmärkelser

2012 års utmärkelser

Dela gärna den här sidan: