Forska!Sverige

Utmärkelser 2021

Ing-Marie Larsson, ordförande, Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Hedersutmärkelse år 2021

En av årets hedersutmärkelser tilldelas Riksföreningen för anestesi och intensivvård som representanter för alla Sveriges sjuksköterskor på IVA som stått mitt i stormens öga under covid-19-pandemin, och varje dag tillsammans med läkare och andra vårdprofessioner tagit hand om de svårast sjuka i Sverige.

Läs Forska!Sveriges motivering till utmärkelsen här.

 

 

 

 

Matti Sällberg, professor, Karolinska Institutet

Forskarutmärkelse år 2021

Utmärkelsen tilldelas professor Matti Sällberg för att han med sin stora kunskap inom vaccinområdet på ett engagerat och outtröttligt sätt deltagit i arbetet med att bedöma, ge råd och informera om utvecklingen och bekämpningen av Covid-19.

Läs Forska!Sveriges motivering till utmärkelsen här.

 

 

 

 

 

 

Mikael Dolsten, forsknings, utvecklings- och medicinsk chef för Pfizer

Hedersutmärkelse år 2021

En av årets hedersutmärkelser tilldelas Mikael Dolsten för att på exceptionellt kort tid lyckas ta fram ett effektivt vaccin mot covid-19 i samarbete med BioNTech.

Läs Forska!Sveriges motivering till utmärkelsen här.

 

 

 

 

 

Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare

Utmärkelse inom det politiska området år 2021

Utmärkelsen tilldelas Richard Bergström för att ha axlat ansvaret för vaccintillgången för Sverige i ett krisläge och oförtröttligt hanterat utmaningar längs vägen för att säkerställa att befolkningen så snabbt som möjligt skulle kunna skydda sig mot covid-19.

Läs Forska!Sveriges motivering till utmärkelsen här.

 

 

 

Dela gärna den här sidan: