Forska!Sverige

Utmaning hälsa – Sveriges roll som forskningsnation

2016 års Forska!Sverige-dag gick av stapeln den 2 maj på Myntkabinettet i Stockholm. Det var en dag för konstruktiv diskussion om utmaningen hälsa och forskningens roll i att öka hälsan.

Under dagen samlades beslutsfattare från politik, näringsliv, akademi, vård och patientorganisationer för att lyssna på bl.a. forskningsministern, svenska och internationella talare, samt diskutera innehållet i den kommande forskningspropositionen.

Dagen inleddes med presentationer från forskningsfronten under temat ”Hur forskning och innovation i större utsträckning kan minska vårdkostnaderna – konkreta exempel”.

Under den därpå följande internationella sessionen avhandlades bland annat strategier för att öka forskningskvalitet och det mycket spännande initiativ att fördubbla landets investeringar i medicinsk forskning som just nu genomförs i Australien.

Ingvar Carlsson och Anna Nilsson Vindefjärd i SVT:s Gomorron Sverige inför Forska!Sverige-dagen 2016.

 

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, presenterade vad vi kan förvänta oss av den 10-åriga propositionen för forskning-, högre utbildning- och innovation, följt av en paneldiskussion med representanter från de politiska blocken.

På Forska!Sverige-dagen delades även Forska!Sveriges utmärkelser till forskare och politiker ut, som i år går till professor Emmanuelle Charpentier och landstingspolitiker Anders Henriksson. För första gången delade Forska!Sverige även ut en hedersutmärkelse. Den tilldelas fd statsminister Ingvar Carlsson. Under morgonen gästade den förre statsministern SVT:s Gomorron Sverige tillsammans med Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd (bild ovan).

Ta del av vårt material från Forska!Sverige-dagen 2016

Dokument

Se filmer från Forska!Sverige-dagen

Inledning Forska!Sverige-dagen Anna Nilsson Vindefjärd
Sammandrag "Hur forskning och innovation i större utsträckning kan minska vårdkostnaderna - konkreta exempel"
The role of Sweden in meeting the global health challenge - Richard Bergström Director General, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
The Medical Research Future Fund; doubling the federal funding of medical research in Australia - Michael Nilsson, Director Hunter Medical Research Institute, Australia
Strategies to enhance researchers’ pursuit of quality Jean-Pierre Bourguignon, President of the European Research Council, interviewed by Anna Nilsson Vindefjärd
Vad kan vi förvänta oss av den 10-åriga propositionen för forskning-, högre utbildning- och innovation? Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Panelsamtal - Vad bör Sverige ha för ambitionsnivå vad det gäller forskning för hälsa och hur ska det konkret synas i propositionen?
Dela gärna den här sidan: