Forska!Sverige

Ett kunskapsutbyte mellan forskare och riksdagsledamöter

Den 24 augusti samlades riksdagsledamöter från nästan alla partier för att höra medicinska forskare presentera nya framsteg och för att samtala om förutsättningarna för forskning i Sverige. Ökade resurser till forskning och att möjliggöra akademiska samarbeten med vården lyftes fram. Vikten av att bevara den fria grundforskningen betonades, samt behovet av tydligare riktlinjer och lagändringar för att kunna dela hälso- och vårddata. Presentationer från talare finns länkat under respektive namn nedan.

Riksdagsledamöter och forskare möttes för att diskutera medicinska framsteg och hur forskning i Sverige kan stärkas. Dagen inleddes av Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för Framtidsstudier, som pratade om den kommande vårdkrisen och hur lösningen ligger i ökad användning av ny teknik och forskning. Vidare presenterade rektor för Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, vilka prioriteringar som krävs för att Sverige ska ha en fortsatt stark position inom Life Science.

Den vårdnära forskningen

Anna Martling, professor och dekan vid Karolinska Institutet campus Nord, visade hur hon och kollegor jobbar med precisionsmedicin och i ett landsomfattande projekt fått viktig kunskap som direkt kan integreras i vården. Carl Johan Sundberg, prefekt och professor vid LIME, tog upp hur ökade kunskaper om levnadsvanor kan förebygga och behandla sjukdom. Han berättade även om projektet ”AI@KI” där man jobbar för att kunna implementera artificiell intelligens. Detta följdes av Helge Brandberg, doktorand vid KIDS, som visade hur en specifik applikation med artificiell intelligens inom vården stärker underlag för kliniska beslut.

Forskning och teknik som bemöter utmaningar med virus, cancer och demenssjukdom

Matti Sällberg, professor och prefekt vid Karolinska Institutet, informerade om hur resultat genererade från grundforskning för 30–60 år sedan har gynnat oss enormt i dagsläget för att snabbt få fram information och vaccin mot COVID-19. Vidare förklarade Pontus Blomberg, verksamhetschef och docent vid Karolinska Centrum för Cellterapi, hur en ny cancerterapi fungerar. Han föreslog även vad Sverige behöver för att vara konkurrenskraftigt i införandet av nya medicinska behandlingar. Den avslutande presentationen hölls av Maria Eriksdotter, dekan Karolinska Institutet campus Syd och professor vid NVS, som berättade hur ny forskning och teknik bemöter utmaningar med Alzheimers sjukdom. Avslutningsvis betonades att medel till forskning inom medicin och hälsa behövs mer än någonsin.

Se mer av life science-dagen 2020

Dela gärna den här sidan: