Forska!Sverige

”Sveriges kvalitetsregister är en unik källa till kunskap och hälsa”

Publicerad: 2014-03-04

Debattartikel skriven av Forska!Sverige och Hjärt-lungfonden som publicerats i 18 regionala tidningar, se exempel här.

Dela gärna den här sidan: