Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sveriges Utmärkelser 2012

Politikern Mats Eriksson och forskaren/entreprenören Carl Borrebaeck, mottagare av Forska!Sveriges utmärkelse 2012! Läs Pressmeddelandet och artikel i Hallandsbladet samt artikel i Sydsvenskan.

Alliansen Fokuserar på Life Science!

Regeringens budgetsatsningar på forskning och life science är viktiga och efterlängtade. I det nuvarande ekonomiska läget är det helt rätt att göra investeringar som stärker ekonomin och välfärden. Läs Generalsekreterarens…

Seriös satsning krävs för att nå regeringens forskningsmål

Forska!Sverige välkomnar de intentioner för svensk forskning som utbildningsminister Jan Björklund presenterar på DN Debatt i dag. Se artikel här.  Regeringens förslag till strukturförändringar är efterfrågade, men för att göra Sverige…

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science

Rundabordssamtal i Almedalen där Forska!Sveriges generalsekretarare Anna Nilsson Vindefjärd deltog. I samtalen delog även bl.a. Lars Leijonborg (fp) & Ibrahim Baylan (s). Se sammanfattning och foton här.