Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sverige på Löfvens rundabordsamtal

Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjär en av tre talare på Socialdemokraternas rundabordssamtal om ”Samverkan för fler och nya jobb inom Life Science-området”. Detta rundabordssamtal nämns av Löfven i DN-debatt 17e april,…

Newsrelease

Forska!Sverige välkomnar den nya satsningen på medicinsk forskning som Jan Björklund tillkännagjorde den 3/4. Science for Life Labs ska genom bidrag från AstraZeneca och Wallenbergstiftelsen utökas och bli ett nationellt…