Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Turning the spotlight on patients!

"Involving patients earlier in the development of new treatments and drugs is becoming a more highlighted issue" Läs intervju med Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd i Nordic Life Science

Forska!Sverige på Tillväxtdagarna!

"Important to see the enormous possibilities in the life science sector, they are unique!" Ingvar Carlsson   -Se pressmeddelande, program samt filmer från Forska!Sveriges session. Se även artikel i Dagens Arena.…