Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sverige på Tillväxtdagarna i Malmö

Ingvar Carlsson levererade  ett insiktsfullt brandtal om forskningens betydelse för ett gott samhälle. I panelen deltog Anders Ekblom,VD AstraZeneca, Mikael Damberg, Gruppledare i  Socialdemokraterna i riksdagen, Per Eriksson Rektor Lunds…

Forska!Sverige på Löfvens rundabordsamtal

Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjär en av tre talare på Socialdemokraternas rundabordssamtal om ”Samverkan för fler och nya jobb inom Life Science-området”. Detta rundabordssamtal nämns av Löfven i DN-debatt 17e april,…

Newsrelease

Forska!Sverige välkomnar den nya satsningen på medicinsk forskning som Jan Björklund tillkännagjorde den 3/4. Science for Life Labs ska genom bidrag från AstraZeneca och Wallenbergstiftelsen utökas och bli ett nationellt…