Forska!Sverige

Fortsatt nedgång för kliniska prövningar i Sverige!

Publicerad: 2013-05-17

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar en fortsatt nedåtgående trend i antalet kliniska prövningar i den svenska sjukvården.

Läs rapporten

Dela gärna den här sidan: