Forska!Sverige

Arkiv debattartiklar

Här kan du ta del av äldre debattartiklar från Forska!Sverige som publicerats i media samt krönikor och artiklar med direkt koppling till Forska!Sverige.

2021


 • December. Samlade vårddata skulle ge en säkrare och mer jämlik vård. Debattartikel i Dala-Demokraten med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige och Riksförbundet HjärtLung.
 • December. Samlade vårddata skulle ge invånarna i Dalarna en säkrare och mer jämlik vård. Debattartikel i Dalarnas Tidning med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige och Riksförbundet HjärtLung.
 • December. Data för jämlik vård. Debattartikel i Skånska Dagbladet med Forska!Sverige, Astma- och allergiförbundet, Nätverket mot cancer och Reumatikerförbundet.
 • December. Potentialen i insamlad hälsodata utnyttjas inte. Debattartikel i Skaraborgs Allehanda med Forska!Sverige, Reumatikerförbundet, Astma- och allergiförbundet och Nätverket mot cancer.
 • December. Så får jämtarna en jämlik, säker och modern vård. Debattartikel i Länstidningen Östersund med Forska!Sveriges, Neuroförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige och Riksförbundet HjärtLung.
 • December. Blekingeborna säger ja till att dela sin vårddata. Debattartikel i Blekinge Läns Tidning med Forska!Sveriges, Neuroförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Diabetesorganisationen i Sverige.
 • December. Dela hälsodata. Debattartikel i Sydöstran med Forska!Sveriges, Neuroförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Diabetesorganisationen i Sverige.
 • December. ”Samlade vårddata skulle ge säkrare och mer jämlik vård”. Debattartikel i Dagens Samhälle undertecknad av Forska!Sverige och sex patientorganisationer.
 • November. Det här behöver regeringen göra för att minska antibiotikaresistensen. Debattartikel i Dagens Samhälle undertecknad av Forska!Sverige, Uppsala universitet och ReAct Europe.
 • Augusti. Det behövs ett samlat ledningsansvar för att uppnå mål om ökad hälsa. Debattartikel i Dagens Samhälle undertecknad av Forska!Sverige samt representanter från Forska!Sveriges styrelse och ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • Juli. Stärk satsningen på forskning i biståndet. Debattartikel i Svenska Dagbladet undertecknad av Olle Stendahl, styrelseledamot Forska!Sverige, tillsammans med Unicef Sverige, Karolinska Institutet, Bill & Melinda Gates Foundation, Linköpings universitet och Världsinfektionsfonden.
 • Juni. Med mer forskning kan pengar sparas och liv räddas. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Karolinska Institutet, Svenska neuroregister, Umeå universitet och Linköpings universitet.
 • Maj. 428 i Västernorrland har MS – mer pengar till forskning behövs. Debattartikel i Allehanda med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Karolinska Institutet, Svenska neuroregister, Umeå universitet och Linköpings universitet.
 • Maj. 3810 i Västra Götaland har MS – men medicinsk forskning ger hopp. Debattartikel i Alingsås Tidning med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Karolinska Institutet, Svenska neuroregister, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lunds universitet.
 • Maj. 692 i Värmland har MS – men medicinsk forskning ger hopp. Debattartikel i Värmlands Folkblad med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Karolinska Institutet, Svenska neuroregister, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lunds universitet.
 • Maj. 572 i Gävleborg har MS men medicinsk forskning ger hopp. Debattartikel i Gefle Dagblad med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Karolinska Institutet, Svenska neuroregister, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lunds universitet.
 • Maj. 572 i Gävleborg ar MS men medicinsk forskning ger hopp. Debattartikel i Arbetarbladet med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Karolinska Institutet, Svenska neuroregister, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lunds universitet.
 • Maj. 394 i Kalmar län har MS – men medicinsk forskning ger hopp. Debattartikel i Barometern med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Karolinska Institutet, Svenska neuroregister, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lunds universitet.
 • April. DN Debatt: ”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris”. Debattartikel i Dagens Nyheter med Forska!Sverige och representanter från ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • Februari. Ta tillvara på kraften som används för att bekämpa pandemin. Debattartikel i Dagens Samhälle med Forska!Sverige och representanter från ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • Januari. Skapa ett ökat utrymme för forskning och utveckling inom vården. Debattartikel i Barometern med Forska!Sverige och Nätverket mot cancer.
 • Januari. Digitala doktorer i kampen mot cancer. Debattartikel i Länstidningen Östersund med Forska!Sverige och Nätverket mot cancer.
 • Januari. AI ger nya möjligheter för cancerpatienter. Debattartikel i Piteå tidning med Forska!Sverige och Nätverket mot cancer.
 • Januari. Antalet cancerfall i Västernorrland ökar – men artificiell intelligens ger nya möjligheter. Debattartikel i Sundsvalls tidning med Forska!Sverige och Nätverket mot cancer.

2020


 • December. Antalet cancerfall i Stockholms län fortsätter att öka – men forskning räddar fler liv. Debattartikel i Länstidningen Södertälje med Forska!Sverige och Nätverket mot cancer.
 • December. Med ökat utrymme för forskning kan fler liv räddas. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige och Nätverket mot Cancer.
 • December. Antalet cancerfall i Norrbotten ökar. Debattartikel i Kkuriren med Forska!Sverige och Nätverket mot Cancer.
 • December. Antalet cancerfall ökar – men AI ger nya möjligheter. Debattartikel i Norrländska Socialdemokraten med Forska!Sverige och Nätverket mot cancer.
 • December. Antalet cancerfall i Gävleborg ökar – men AI ger nya möjligheter. Debattartikel i Arbetarbladet med Forska!Sverige och Nätverket mot cancer.
 • December. Antalet cancerfall i länet ökar. Debattartikel i Folkbladet med Forska!Sverige och Nätverket mot Cancer.
 • December. Cancerfallen ökar – men AI ger nya möjligheter. Debattartikel i Enköpings-Posten med Forska!Sverige och Nätverket mot Cancer.
 • November. Helhetsbilden saknas när vi ska tackla viktiga samhällsutmaningar. Debattartikel i Altinget med Forska!Sveriges generalsekreterare och övriga ledamöter av Kommittén för tillämpad systemanalys.
 • November. Vill regeringen verkligen stimulera klinisk forskning? Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen med Forska!Sverige, Sveriges Läkarförbund, Sällskapet för läkemedelskommittéer, Apotekarsocieteten, Svenska Läkaresällskapet och Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi.
 • November. Tidiga diagnoser minskar lidande och kostnader. Debattartikel i Norrbottens kuriren med Forska!Sverige, Reumatikerförbundet, Region Västerbotten, Umeå universitet och LIF -de forskande läkemedelsföretagen.
 • Oktober. Tidigare diagnoser minskar lidande och kostnader. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige, Reumatikerförbundet, Region Västerbotten, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Oktober. Ge reumatiker snabb diagnos. Debattartikel i Länstidningen Östersund med Forska!Sverige, Reumatikerförbundet, Region Västerbotten, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Oktober. Tidigare diagnoser minskar lidande och kostnader. Debattartikel i Gefle Dagblad med Forska!Sverige, Reumatikerförbundet, Sveriges Läkarförbund, Karolinska Institutet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Oktober. Tidigare diagnoser minskar lidande och kostnader. Debattartikel i Piteå tidning med Forska!Sverige, Reumatikerförbundet, Region Västerbotten, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Oktober. Tidigare diagnoser minskar lidande och kostnader. Debattartikel i Kkuriren med Forska!Sverige, Reumatikerförbundet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitet och Janssen.
 • September. Hög tid att prioritera medicinsk forskning. Debattartikel i Altinget med Forska!Sverige och 33 andra vård- och forskningsaktörer.
 • Juli. Ge svenskarna möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige, Janssen Norden, Apotekarsocieteten, Sveriges Läkarförbund och Umeå universitet.
 • Juli. Avgörande att Sverige samordnar vårddata. Debattartikel i Svenska Dagbladet med Forska!Sverige, Svenska läkaresällskapet, Region Kalmar län, Linköpings universitet, Region Örebro län, Örebro universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Umeå universitet, Sveriges läkarförbund, Region Östergötland och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • Juli. Ge invånarna möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Värnamo Nyheter med Forska!Sverige, Linköpings universitet, Region Östergötland, Region Kalmar län och Pfizer Sverige.
 • Juli. Regeringen måste satsa mer på medicinsk forskning. Debattartikel i Expressen med Forska!Sverige och Karolinska Institutet.
 • Juli. Ge östgötarna möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Norrköpings Tidningar med Forska!Sverige, Linköpings universitet, Region Östergötland, Region Kalmar län och Pfizer Sverige.
 • Juni. Norrbottningarna bör få möjlighet att delta i studier. Debattartikel i Piteå-Tidningen med Forska!Sverige, Umeå universitet, Sveriges Läkarförbund, Apotekarsocieteten och Janssen Norden.
 • Juni. Ge invånarna möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Falköpings Tidning med Forska!Sverige, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Svenska Läkaresällskapet, Lunds universitet och LIF.
 • Juni. Ge invånarna möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Västgöta-Bladet med Forska!Sverige, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Svenska Läkaresällskapet, Lunds universitet och LIF.
 • Juni. Ge invånarna möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Skövde Nyheter med Forska!Sverige, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Svenska Läkaresällskapet, Lunds universitet och LIF.
 • Juni. Ge invånarna möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Skaraborgs Läns Tidning med Forska!Sverige, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Svenska Läkaresällskapet, Lunds universitet och LIF.
 • Juni. Låt fler delta i klinisk forskning. Debattartikel i Södermanlands Nyheter med Forska!Sverige, Region Östergötland, Region Kalmar län, Linköpings universitet och Pfizer Sverige.
 • Juni 2020. Ge människor möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Länstidningen Södertälje med Forska!Sverige, Region Stockholm, Linköpings universitet, Cancerfonden och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Juni 2020. Ge invånarna chans att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Västerviks-posten med Forska!Sverige, Linköpings universitet, Region Östergötland, Region Kalmar län och Pfizer Sverige.
 • Juni 2020. Ge invånarna i Jämtlands län möjlighet att delta i klinisk forskning. Debattartikel i Östersunds-Posten med Forska!Sverige, Umeå universitet, Sveriges Läkarförbund, Apotekarsocieteten och Janssen.
 • Maj 2020. Regeringen måst stärka forskningen som räddar liv. Debattartikel i Dagens Samhälle med Forska!Sverige och medlemmar i ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • Mars 2020. Cancerfall ökar i Västernorrland – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Sundsvalls tidning med Forska!Sverige, Nätverket mot cancer, Region Västerbotten, Umeå universitet och MSD.
 • Februari 2020. Minska dödsfallen med hjälp av medicinsk forskning. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige, Umeå universitet, Region Västerbotten och Sveriges Ingenjörer.
 • Januari 2020. Tack vare precisionsmedicin kan cancerpatienter få bättre behandling. Debattartikel i Östersunds-Posten med Forska!Sverige, Nätverket mot cancer, Region Västerbotten, Umeå universitetet och MSD.
 • Januari 2020. Rätt behanling vid rätt tid räddar liv. Debattartikel i Corren med Forska!Sverige, Cancerfonden, Region Östergötland, Karolinska Institutet och Pfizer.
 • Januari 2020. Precisionsmedicin kan minska dödsfallen. Debattartikel i Västerviks tidning med Forska!Sverige, Nätverket mot cancer, Lunds universitetet, Region Kalmar Län och Pfizer.
 • Januari 2020. Mer pengar till forskningen räddar liv. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige, Nätverket mot cancer, Region Västerbotten, Umeå universitetet och MSD.
 • Januari 2020. Antalet cancerfall ökar – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Västgötabladet med Forska!Sverige, Cancerfonden, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sveriges Läkarförbund och MSD.
 • Januari 2020. Antalet cancerfall i Dalarnas län ökar. Debattartikel i Dala-demokraten med Forska!Sverige, Cancerfonden, Region Stockholm, Karolinska Institutetet och LIF.
 • Januari 2020. Rätt behandling vid rätt tid räddar liv. Debattartikel i Norrköpings tidningar med Forska!Sverige, Cancerfonden, Region Östergötland, Karolinska Institutet och Pfizer.
 • Januari 2020. Antalet cancerfall ökar – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Skaraborgs länstidning med Forska!Sverige, Cancerfonden, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sveriges Läkarförbund och MSD.
 • Januari 2020. Antalet cancerfall ökar – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Skövde Nyheter med Forska!Sverige, Cancerfonden, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sveriges Läkarförbund och MSD.
 • Januari 2020. Antalet cancerfall ökar – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Falköpings tidning med Forska!Sverige, Cancerfonden, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sveriges Läkarförbund och MSD.
 • Januari 2020. Rätt behandling vid rätt tid räddar liv. Debattartikel i Motala Vadstena tidning med Forska!Sverige, Cancerfonden, Region Östergötland, Karolinska Institutet och Pfizer.

2019


 • December 2019. Antalet cancerfall i Gävleborgs län ökar. Debattartikel i Gefle Dagblad med Forska!Sverige, Cancerfonden, Region Stockholm, Karolinska Institutet och LIF.
 • December 2019. Kraftig ökning av cancerfall på tio år. Debattartikel i Sydöstran med Forska!Sverige, Nätverket mot cancer, Lunds universitetet, Svenska Läkaresällskapet och Janssen.
 • Debatt 2019. Antalet cancerfall i Östergötland ökar. Debattartikel i Folkbladet med Forska!Sverige, Cancerfonden, Karolinska Institutet, Region Östergötland och Pfizer.
 • December 2019. Hopp i cancervården. Debattartikel i Västerbottens Kuriren med Forska!Sverige, Nätverket mot cancer, Region Västerbotten, Umeå universitetet och MSD.
 • December 2019. Antalet cancerfall i Gävleborgs län ökar – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Hela Hälsingland med Forska!Sverige, Cancerfonden, Region Stockholm, Karolinska Institutet och LIF.
 • December 2019. Antalet cancerfall ökar – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Jönköpingsposten med Forska!Sverige, Nätverket mot cancer, Lunds universitetet, Region Kalmar län och Pfizer.
 • December 2019. Antalet cancerfall i Dalarnas län ökar – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Dalarnas Tidningar med Forska!Sverige, Cancerfonden, Region Stockholm, Karolinska instituetet och LIF.
 • December 2019. Antalet cancerfall i Gävleborgs län ökar – men precisionsmedicin väcker hopp. Debattartikel i Gefle Dagblad med Forska!Sverige, Cancerfonden, Region Stockholm, Karolinska Institutet och LIF.
 • November 2019. Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning. Debattartikel i Dagens Samhälle med Forska!Sverige och representanter i ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • November 2019. Besluta om en nationell handlingsplan för hantering av hälsodata. Debattartikel i Altinget med Forska!Sverige.
 • Oktober 2019. 40 dog i fallolyckor i länet ifjol – så kan fler liv räddas. Debattartikel i Vetlanda-Posten med Forska!Sverige, Linköpings universitetet, Nätverket mot cancer och Region Kalmar län.
 • Oktober 2019. 40 dog i fallolyckor i länet ifjol – så kan fler liv räddas. Debattartikel i Smålands Dagblad med Forska!Sverige, Linköpings universitetet, Nätverket mot cancer och Region Kalmar län.
 • Oktober 2019. 40 dog i fallolyckor i länet ifjol – så kan fler liv räddas. Debattartikel i Smålands tidningen med Forska!Sverige, Linköpings universitetet, Nätverket mot cancer och Region Kalmar län.
 • Oktober 2019. Minska dödsfallen med hjälp av forskning. Debattartikel i Västerviks Tidningen med Forska!Sverige, Linköpings universitetet, Nätverket mot cancer och Region Kalmar län.
 • Oktober 2019. Mer forskning på fall. Debattartikel i Skånska Dagbladet med Forska!Sverige, Lunds universitetet, Janssen och Riksförbundet HjärtLung.
 • Oktober 2019. Minska dödsfallen med hjälp av medicinsk forskning. Debattartikel i Jönköpingsposten med Forska!Sverige, Linköpings universitetet, Nätverket mot cancer och Region Kalmar Län.
 • Oktober 2019. Mer forskning på fall. Debattartikel i Norra Skåne med Forska!Sverige, Lunds universitetet, Janssen och Riksförbundet HjärtLung.
 • Oktober 2019. Minska dödsfallen med hjälp av medicinsk forskning. Debattartikel i Lerums Tidning med Forska!Sverige, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Apotekarsocieteten och Linköpings universitetet.
 • Oktober 2019. 1400 sörmlänningar fick vård 2018 efter fall. Debattartikel i Kkuriren med Forska!Sverige, Linköpings universitetet, Nätverket mot cancer och Region Kalmar Län.
 • Oktober 2019. 1400 sörmlänningar fick vård 2018 efter fall. Debattartikel i Ekuriren med Forska!Sverige, Linköpings universitetet, Nätverket mot cancer och Region Kalmar Län.
 • Oktober 2019. Låt forskningen hjälpa till mot benskörhet. Debattartikel i Södermanlands Nyheter med Forska!Sverige, Linköpings universitetet, Nätverket mot cancer och Region Kalmar län.
 • Oktober 2019. Förebygg fallolyckor och minska dödsfallen. Debattartikel i Dala-Demokraten med Forska!Sverige, Pfizer, Reumatikerförbundet, Sveriges Läkarförbund.
 • Oktober 2019. Minska dödsfallen i fallolyckor med hjälp av medicinsk forskning. Debattartikel i Gefle Dagblad med Forska!Sverige, Pfizer, Reumatikerförbundet och Sveriges Läkarförbund.
 • Oktober 2019. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall. Debattartikel i Hela Hälsingland med Forska!Sverige, Pfizer, Reumatikerförbundet och Sveriges Läkarförbund.
 • Oktober 2019. Hälsodata avgörande för färre vårdskador. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige, Apotekarsocieteten, Umeå universitetet, Janssen och Reumatikerförbundet.
 • Augusti 2019. Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i Västernorrland. Debattartikel i Sundsvalls tidning med Forska!Sverige, Apotekarsocieteten, Umeå Universitetet, Janssen och Reumatikerförbundet.
 • Augusti 2019. Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i Västernorrland. Debattartikel i Allenada med Forska!Sverige, Apotekarsocieteten, Umeå Universitet, Janssen och Reumatikerförbundet.
 • Augusti 2019. Värdeskadorna går att minska. Debattartikel i Värmlands Folkblad med Forska!Sverige, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Astma- och alleriförbundet, Hjärt- Lungfonden och IQVIA Nordics.
 • Juli 2019. Avgörande Hälsodata. Debattartikel i Östgöta Correspondenten med Forska!Sverige, Medicinska Fakulteten Linköpings universitet, Pfizer och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juli 2019. Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i länet. Debattartikel i Länstidningen Södertälje med Forska!Sverige, LIF, Sveriges Läkarförbund, Nätverket mot cancer och Karolinska Institutet.
 • Juli 2019. Hälsodata avgörande för bättre vård och färre i Västra Götaland. Debattartikel i Lerums tidning med Forska!Sverige, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Astma- och allergiförbundet, Hjärt- Lungfonden och IQVIA Nordics.
 • Juli 2019. Hälsodata avgörande för färre vårdskador. Debattartikel i Västerviks Tidningen med Forska!Sverige, Medicinska Fakulteten Linköpings universitetet, Pfizer och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juli 2019. Hälsodata avgörande för färre vårdskador. Debattartikel i Vimmerby tidning med Forska!Sverige, Medicinska Fakulteten Linköpings universitet, Pfizer och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juli 2019. Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i Gävleborg. Debattartikel i Gefle Dagblad med Forska!Sverige, LIF, Sveriges Läkarförbund, Nätverket mot cancer och Karolinska Institutet.
 • Juli 2019. Hälsodata avgörande för bättre vård. Debattartikel i Dala-Demokraten med Forska!Sverige, LIF, Sveriges Läkarförbund, Nätverket mot cancer och Karolinska Institutet.
 • Juli 2019. Bättre användning av hälsodata kan minska antalet vårdskador. Debattartikel i Östra Småland med Forska!Sverige, Medicinska Fakulteten i Linköpings universitet, Pfizer och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juli 2019. Dela mer hälsodata. Debattartikel i ekuriren med Forska!Sverige, LIF, Sveriges Läkarförbund, Nätverket mot cancer och Karolinska institutet.
 • Juli 2019. Hälsodata kan ge bättre vård och färre vårdskador. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren med Forska!Sverige, Apotekarsocieteten, Umeå universitetet, Janssen och Reumatikerförbundet.
 • Juni 2019. Ojämlik allergivård drabbar västerbottningarna. Debattartikel i Norran Med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Juni 2019. Öka investeringarna i medicinsk forskning. Debattartikel i Dagens Samhälle med Forska!Sverige.
 • Maj 2019. Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren. Debattartikel i Dagens Samhälle med representanter från ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler. Debattartikel i Värmlands Folkblad med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler. Debattartikel i Dala-demokraten med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Pollensäsongen kan bli den värsta på 45 år – så kan allergivården hjälpa fler. Debattartikel i Avesta tidning med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler – stora skillnader mellan länen. Debattartikel i Allehanda med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Kalmar län sämst på allergivaccination. Debattartikel i Östra Smålands nyheter med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler. Debattartikel i Kkuriren med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler. Debattartikel i Vimmerby tidning med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Ojämlik vård inte ok. Debattartikel i Norrbottens Media med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler patienter. Debattartikel i Bohuslänningen med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler – stora skillnader mellan länen. Debattartikel i Västerviks tidning med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler – stora skillnader mellan länen. Debattartikel i Gefle dagblad med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler – stora skillnader mellan länen. Debattartikel i Vestmanlands läns tidning med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler – stora skillnader mellan länen. Debattartikel i Skaraborgsbygden med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler – stora skillnader mellan länen. Debattartikel i Sundsvalls tidning med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Pollensäsongen kan bli den värsta på 45 år – så kan allergivården hjälpa fler. Debattartikel i Dalarnas tidningar med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler. Debattartikel i Hela Hälsingland med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Maj 2019. Så kan allergivården hjälpa fler. Debattartikel i Norrköpings tidningar med Forska!Sverige och Astma- och allergiförbundet.
 • Mars 2019. Precisionsmedicin är här; dags att uppdatera vårdsystemet! Krönika i Dagens industri med Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Februari 2019. Artificiell intelligens ger nya möjligheter i vården. Debattartikel i Bohuslänningen med Forska!Sverige, Cancerfonden, Sahlgrenska universitetssjukhuset och IQVIA Nordics.
 • Februari 2019. Satsa mer på medicinsk forskning. Debattartikel i Hallandsposten med Forska!Sverige.
 • Februari 2019. Goda förutsättningar bemöta hälsoutmaningar. Debattartikel i Nya Wermlands tidning med Forska!Sverige.
 • Februari 2019. Så löser vi hälsoutmaningarna. Debattartikel i Vimmerby tidning med Forska!Sverige.
 • Februari 2019. Så löser vi hälsoutmaningarna. Debattartikel i Västerviks tidning med Forska!Sverige.
 • Februari 2019. Goda förutsättningar för regeringen att bemöta hälsoutmaningar. Debattartikel i Barometern med Forska!Sverige.
 • Januari 2019. Möt hälsoutmaning med ökad forskning. Debattartikel i Piteå-tidning med Forska!Sverige.
 • Januari 2019. Goda förutsättningar för regeringen att bemöta hälsoutmaningar. Debattartikel i Kkuriren med Forska!Sverige.
 • Januari 2019. Prioritera forskningen. Debattartikel i Corren med Forska!Sverige.
 • Januari 2019. Öka investeringarna i medicinsk forskning. Debattartikel i Ystads Allehanda med Forska!Sverige.
 • Januari 2019. Regeringen måste prioritera hälsoutmaningarna. Debattartikel i Dagens Samhälle med Forska!Sverige.
 • Januari 2019. Örebroarna är oroliga för att drabbas av obotlig sjukdom. Debattartikel i Nerkes allehanda med Forska!Sverige, Karolinska Institutet, Hjärnfonden och Sveriges läkarförbund.
 • Januari 2019. Artificiell intelligens öppnar nya möjligheter. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige, Cancerfonden, Pfizer och Region Västerbotten.
 • Januari 2019. AI ger nya möjligheter i vården. Debattartikel i Borås tidning med Forska!Sverige, Cancerfonden, Sahlgrenska universitetssjukhuset och IQVIA Nordics.
 • Januari 2019. Köer och kostnader kan minska. Debattartikel i Folkbladet med Forska!Sverige, Cancerfonden, Janssen i Norden och Region Östergötland.
 • Januari 2019. Fler i länet får cancer – satsa på AI. Debattartikel i Östra Smålands Nyheter med Forska!Sverige, Cancerfonden, Janssen i Norden och Region Östergötland.
 • Januari 2019. Artificiell intelligens behövs i vården – staten måste satsa. Debattartikel med Forska!Sverige, läkemedelsföretaget Pfizer, Västerbottens läns landsting och Cancerfonden.

2018


 • December 2018. ”Västerbottningarna oroliga för att drabbas av obotlig sjukdom”. Debattartikel i Norran med Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och Hjärnfonden.
 • December 2018. ”Mer forskning krävs i arbetet mot demens”. Debattartikel i Södermanlands Nyheter med Forska!Sverige, Karolinska institutet, Sveriges läkarförbund och Hjärnfonden.
 • December 2018. ”Antal cancerfall ökar i Blekinge”. Debattartikel i Sydöstran med Forska!Sverige, Cancerfonden, MSD och Apotekarsocieteten.
 • December 2018. ”AI kan hjälpa cancersjuka och kapa vårdköer”. Debattartikel i Dagens Samhälle med Forska!Sverige, Cancerfonden, Sveriges Ingenjörer, LIF och Svenska läkaresällskapet.
 • December 2018. ”Debatt: Sörmlänningarna oroliga för att drabbas av obotlig sjukdom”. Debattartikel i Ekuriren med Forska!Sverige, Karolinska institutet, Sveriges läkarförbund och Hjärnfonden.
 • December 2018. ”Stor oro för att drabbas av obotlig sjukdom – men forskning ger hopp”. Debattartikel i Länstidningen Södertälje med Forska!Sverige, Karolinska institutet, Sveriges läkarförbund och Hjärnfonden.
 • December 2018. ”Sörmlänningarna oroliga för att drabbas obotlig sjukdom”. Debattartikel på kkuriren.se med Forska!Sverige, Karolinska Institutet, Sveriges läkarförbund och Hjärnfonden.
 • December 2018. ”Debatt: Många oroas över att drabbas av obotlig sjukdom”. Debattartikel på Dala-Demokraten.se med Forska!Sverige, Karolinska institutet, Sveriges läkarförbund och Hjärnfonden.
 • December 2018. ”Forskning ger hopp för demenssjuka i länet”. Debattartikel på vt.se med Forska!Sverige, Lunds universitet, Kalmar läns landsting och Hjärnfonden.
 • December 2018. ”Dubbla investeringen i medicinsk forskning”. Debattartikel i helahalsingland.se med Forska!Sverige, Karolinska institutet, Sveriges läkarförbund och Hjärnfonden.
 • November 2018. ”Sörmlänningarna mår bättre om regeringen fördubblar satsningen på medicinsk forskning”. Debattartikel i Kkuriren av Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och Olle Stendahl, ordförande Forska!Sverige.
 • November 2018. ”Nästa regering måste infria löftena om fördubblad satsning på medicinsk forskning”. Debattartikel i Norrtelje Tidning av Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och Olle Stendahl, ordförande Forska!Sverige.
 • Oktober 2018. ”Sverige måste investera mer i medicinsk forskning”. Debattartikel i Dagens Samhälle av Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och Olle Stendahl, ordförande Forska!Sverige.
 • Augusti 2018. ”Vilka partier satsar på sjukvård och medicinsk forskning”. Debattartikel i Norran av Forska!Sverige, Umeå universitet, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Nätverket mot cancer och Diabetesorganisationen i Sverige
 • Juli 2018. ”Vilka partier satsar på medicinsk forskning?”. Debattartikel i Östra Småland Nyheterna av Forska!Sverige, Linköpings universitet, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Nätverket mot cancer och Diabetesorganisationen i Sverige.
 • Juli 2018. ”Debatt: Landstinget måste satsa mer på medicinsk forskning”. Debattartikel i Dalademokraten av Forska!Sverige, Karolinska Institutet, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Nätverket mot cancer och Diabetesorganisationen i Sverige.
 • Juli 2018. ”Debatt: Vilka partier i Sörmland satsar på sjukvård och medicinsk forskning?”. Debattartikel i E-kurien av Forska!Sverige, Karolinska Institutet, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Nätverket mot cancer och Diabetesorganisationen i Sverige.
 • Juli 2018. ”Vårddata avgörande för bättre och mer jämlik vård”. Debattartikel i Norran av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Janssen och Reumatikerförbundet.
 • Juni 2018. ”Använd vårddata ännu bättre”. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Janssen och Reumatikerförbundet.
 • Juni 2018.”Vårddata avgörande för bättre vård i Blekinge”. Debattartikel i Sydöstran av Forska!Sverige, Riksförbundet HjärtLung, MSD och Sveriges Ingenjörer.
 • Juni 2018. ”Det här måste ni rätta till i vården, politiker”. Debattartikel i Aftonbladet debatt av Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Astma- och allergiförbundet, Reumatikerförbundet, Nätverket mot cancer, Diabetesorganisationen i Sverige, Riksförbundet HjärtLung
 • Maj 2018. ”Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik”. Debattartikel i DN av Forska!Sverige och medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • April 2018. ”Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det?”. Debattartikel i SvD av Forska!Sverige och Vetenskap & Allmänhet och 51 andra organisationer.
 • Januari 2018. Dubbelt så många kan leva med cancer om tjugotvå år – så dubbla forskningsstödet. Debattartikel i Avesta Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall ännu högt. Debattartikel i Uppsala Nya Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i Norrbotten fortfarande högt. Debattartikel i Norrbottenskuriren av Forska!Sverige, Umeå universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i Norrbotten fortfarande högt. Debattartikel i Norrbottenskuriren av Forska!Sverige, Umeå universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i Värmland fortsatt högt. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall är fortfarande högt i Västerbotten. Debattartikel i Norran av Forska!Sverige, Umeå universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Satsa på hälsa för att öka Sveriges välstånd. Debattartikel i Dagens Samhälle av Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och Olle Stendahl, ordförande Forska!Sverige.
 • Januari 2018. Dubbelt så många kan leva med cancer om tjugotvå år – så dubbla forskningsstödet. Debattartikel i Dalarnas Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Dubbelt så många kan ha cancer år 2040. Artikel i Falu Kuriren av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Dubbelt så många kan ha cancer år 2040. Artikel i Nya Ludvika Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Dubbelt så många kan ha cancer år 2040. Artikel i Borlänge Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Dubbelt så många kan ha cancer år 2040. Artikel i Södra Dalarnes Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i Gävleborg fortfarande högt. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Fem cancerdiagnoser varje dag i Kalmar län. Artikel i Nyheterna Östra Småland Nyheterna av Forska!Sverige, Linköpings universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Fem cancerdiagnoser varje dag i Kalmar län. Artikel i Östra Småland Nyheterna av Forska!Sverige, Linköpings universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Fem cancerdiagnoser varje dag i Kalmar län. Artikel i Östra Småland Nyheterna av Forska!Sverige, Linköpings universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i Östergötland högt. Artikel i Motala & Vadstena Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i Östergötland högt. Artikel i Östgöta Correspondenten av Forska!Sverige, Linköpings universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i Gävleborg fortfarande högt. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Hudcancer ökar mest i länet. Artikel i Fagersta-Posten av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Hudcancer ökar mest i länet. Artikel i Vestmanlands Läns Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Hudcancer ökar mest i länet. Artikel i Vestmanlands Läns Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Hudcancer ökar mest i länet. Artikel i Fagersta-Posten av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i länet fortfarande högt. Artikel i Hela Hälsingland av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i länet fortsatt högt. Artikel i Ljusnan av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i länet fortsatt högt. Artikel i Ljusdals-Posten av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2018. Antalet cancerfall i länet fortsatt högt. Artikel i Hudiksvalls Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.

2017


 • December 2017. Hudcancer ökar mest i länet. Artikel i Sala Allehanda av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. 900 länsbor fick cancer 2016. Artikel i Länstidningen Östersund av Forska!Sverige, Umeå universitet universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. Antalet cancerfall i Kalmar fortfarande hög. Artikel i Ölandsbladet av Forska!Sverige, Linköpings universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. Antalet cancerfall i Skåne fortfarande hög. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. Hudcancer ökar mest i länet. Artikel i Bblat av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. Hudcancer ökar mest i Västmanland. Artikel i Eskilstuna-Kuriren av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. Hudcancer ökar mest i Västmanland. Artikel i Sala Allehanda av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. Hudcancer ökar mest i länet. Artikel i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. Antalet cancerfall i Västra Götaland fortfarande högt. Artikel i Borås Tidning av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2017. Antalet cancerfall fortfarande högt. Katrineholms-Kuriren i av Forska!Sverige, Uppsala universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer
 • December 2017. Antalet cancerfall i Västra Götaland fortfarande högt. Artikel i Borås Tidning av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Oktober 2017. Forska!Sverige hedrar Nina Rehnqvist. Artikel i Läkartidningen med anledning av Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2017.
 • Oktober 2017. Hoppfullt på temadag om forskning. Artikel på LIFe-time.se med anledning av Forska!Sverige-dagen 2017.
 • September 2017. ”Vi får en vrickad bild av Sverige”. Artikel på Life Science Sweden med anledning av Forska!Sverige-dagen 2017
 • Juli 2017. Medicinsk forskning, företagande och vård måste stärkas i Sverige. Debattartikel i Affärslivet Medicin & Vetenskap, Svenska Dagbladet, av Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Augusti 2017. Fler kan få hjälp. Artikel i Karlskoga Tidning av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen Örebro län, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Augusti 2017. Fler kan få hjälp. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen Örebro län, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Juni 2017. Så kan allergivården i Gävleborg hjälpa fler. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Juni 2017. Så kan allergivården i Gävleborg hjälpa fler. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Juni 2017. Så kan sjukvården hjälpa fler i länet. Artikel i Värnamo Nyheter av Forska!Sverige, Astma och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. För få blir behandlade mot sina allergier. Artikel i Bärgslagsbladet/Arboga tidning av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen region Mellansverige, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. För få blir behandlade mot sina allergier. Artikel i Bärgslagsbladet/Arboga tidning av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen region Mellansverige, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården hjälpa fler. Artikel i Norran av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen i Västerbotten, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. För få behandlas mot allergi. Artikel i Sala Allehanda av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergin ökar kraftigt – så kan vården hjälpa fler. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen i Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården hjälpa fler. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Astma och Allergiföreningen i Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. För få behandlas mot allergi. Artikel i Sala Allehanda av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården hjälpa fler. Artikel i Markbladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården hjälpa fler. Artikel i Markbladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården på Gotland hjälpa fler. Artikel i Gotlands Tidningar av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen på Gotland, Apotekarsocieteten och Umeå universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i länet hjälpa ännu fler. Artikel i Tidningen Ångermanland av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i länet hjälpa ännu fler. Artikel i Örnsköldviks Allehanda av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Forskarexpertis: ”Så kan allergivården i Västernorrland hjälpa ännu fler – ger ökad livskvalitet”. Artikel i Allehanda av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Kalmar län hjälpa fler. Artikel i Nyheterna Östra Småland Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Kalmar län, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Kalmar län hjälpa fler. Artikel i Nyheterna Östra Småland Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Kalmar län, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Jämtland hjälpa fler. Artikel i Östersunds-Posten av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Jämtland hjälpa fler. Artikel i Östersunds-Posten av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Debatt: Så kan allergivården i Jämtland hjälpa fler. Artikel i Östersunds-Posten av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan vården i Västra Götaland hjälpa fler. Artikel i Falköpings Tidning av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan vården i Västra Götaland hjälpa fler. Artikel i Skaraborgs Läns Tidning av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan vården i Västra Götaland hjälpa fler. Artikel i Västgöta-Bladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i regionen hjälpa fler. Artikel i Nerikes Allehanda av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Örebro län, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergivården i regionen kan hjälpa fler. Artikel i Ttela av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergivården i regionen kan hjälpa fler. Artikel i Ttela av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Ojämn allergivård. Artikel i Länstidningen Östersund av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2107. Så kan allergivården i Sörmland hjälpa fler. Artikel i Eskilstuna-Kuriren av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården hjälpa fler. Artikel i Gefle Dagblad av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården hjälpa fler. Artikel i Svenljunga och Tranemo Tidning av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergivården i Jönköpings län kan hjälpa fler. Artikel i Jönköpings-Posten av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så här kan alla allergivården i Norrbotten hjälpa fler. Artikel i Norrländska Socialdemokraten av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Norrbotten, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Sörmland hjälpa fler. Artikel i Eskilstuna-Kuriren av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan bördan bli lättare. Artikel i Folkbladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Gävleborg hjälpa fler. Artikel i Gefle Dagblad av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Östergötland snålar med dina allergivaccinationer. Artikel i Folkbladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten.
 • Maj 2017. Så kan allergivård hjälpa fler. Artikel i Gotlands Allehanda av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen på Gotland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Västmanland hjälpa fler. Artikel i Vestmanlands Läns av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården hjälpa fler än i dag. Artikel i Vestmanlands Läns Tidning av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården hjälpa fler. Artikel i Länstidningen Södertälje av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergivården kan hjälpa fler. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i länet hjälpa fler. Artikel i Länstidningen Södertälje av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Debatt: Allergivården i Dalarna kan hjälpa fler – vi vet hur. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Gävleborg hjälpa fler. Artikel i Hela Hälsingland av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Vårdskillnader för allergiker. Artikel i Värmland Folkblad av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergivården kan bli bättre. Artikel i Hudiksvalls Tidning av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergivården kan bli bättre. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsoceiteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergivården kan bli bättre. Artikel i Ljusnan av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Sörmland hjälpa fler. Artikel i Katrineholms-Kuriren av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Sörmland hjälpa fler. Artikel i Katrineholms-Kuriren av Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Allergivården kan bli bättre. Artikel i Ljusdals-Posten av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Kalmar län hjälpa fler. Artikel i Ölandsbladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region i Kalmar län, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan allergivården i Kalmar län hjälpa fler. Artikel i Ölandsbladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region i Kalmar län, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Med ökad forskning kan allergivården hjälpa fler. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen Skåne, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Med ökad forskning kan allergivården i Skåne hjälpa fler. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen region Skåne, Apotekarsoceiteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan fler allergiker få hjälp. Artikel i Falköpings tidning av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan fler allergiker få hjälp. Artikel i Skövde Nyheter av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland, Apotekarsoceiteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan fler allergiker få hjälp. Artikel i Skaraborg Läns Landstidning av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • Maj 2017. Så kan fler allergiker få hjälp. Artikel i Västgöta-Bladet av Forska!Sverige, Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland, Apotekarsocieteten och Umeå Universitet.
 • April 2017. ”Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”. Artikel på SVT Opinion av Anna Nilsson Vindefjärd med fler.
 • April 2017. Upp till försvar för forskningen. Artikel i Läkartidningen av Anna Nilsson Vindefjärd.
 • April 2017. Nyttja nya behandlingsformer. Artikel i Västerbottenskuriren av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Norran av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Satsa på medicinsk forskning för en bättre vård. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Vården behöver nya sätt att behandla med – snarast. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Tidningen Ångermanland av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Örnsköldsviks Allehanda av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer i Gävleborg. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingar. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Hjärt-Lungfonden och Svenska Läkaresällskapet.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Ölandsbladet av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Lunds universitet och Apotekarsocieteten.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer i Västra Götaland. Artikel i Lysekilsposten av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Hjärt-Lungfonden och Svenska Läkaresällskapet.
 • April 2017. Behövs nya mekanismer. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen av Forska!Sverige, Sveriges Läkarförbund, Linköpings universitet och Uppsala universitet.
 • April 2017. Öka fokus på forskning och nya behandlingsformer i Skåne. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Lunds universitet och Apotekarsocieteten.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer i Skåne. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Lunds universitet och Apotekarsocieteten.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Borås Tidning av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Hjärt-Lungfonden och Svenska Läkaresällskapet.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Laholms Tidning av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Hjärt-Lungfonden och Svenska Läkaresällskapet.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlings-former på Gotland. Artikel i Gotlands Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges Läkarförbund, Linköpings universitet och Uppsala universitet.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer i länet. Artikel i Hudiksvalls Tidning av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Fler måste få nytta av nya behandlingsformer. Artikel på Sveriges Ingenjörer av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Lunds universitet och Apotekarsocieteten.
 • April 2017. Fler måste få ta del av nya behandlingar. Artikel i Nyheterna Östra Småland av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Lunds universitet och Apotekarsocieteten.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Mariestads-Tidningen av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Hjärt-Lungfonden och Svenska Läkaresällskapet.
 • April 2017. Dra nytta av ny behandlingsformer! Artikel i Nerikes Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges Läkarförbund, Linköpings universitet och Uppsala universitet.
 • April 2017. Region Örebro, dra nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Nerikes Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges Läkarförbund, Linköpings universitet och Uppsala universitet.
 • April 2017. Fler måste få ta del av nya behandlingar. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Lunds universitet och Apotekarsocieteten.
 • April 2017. Dra nytta av nya behandlingsformer i länet. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
 • April 2017. Fler måste få nytta av nya behandlingsformer. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Lunds universitet och Apotekarsocieteten.
 • April 2017. Stärk lärosätenas finansiella situation. Artikel på Dagens Samhälle av Forska!Sverige, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Lunds universitet, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Läkarförbund och Naturvetarna.
 • Mars 2017. Allergiforskning förbättrar liv och sparar pengar. Artikel hos Astma och Allergiförbundet med anledning av Forska!Sveriges faktablad om Astma och Allergi.
 • Mars 2017. 14 konkreta åtgärdsförslag från Forska!Sverige. Aktuellt hos Reumatikerförbundet med anledning av Forska!Sveriges rapport Agenda 2017.
 • Februari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare i Dalarna. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare. Artikel i Svenljunga & Tranemo Tidning av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare. Artikel i Markbladet av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare i Norrbotten. Artikel i Norrbottens-Kuriren av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare i Värmland. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare. Artikel i Norran av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa – Allt vanligare i länet. Artikel i Värnamo Nyheter av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Heidi Stensmyren efterlyser ökad satsning på medicinsk forskning. Artikel i Läkartidningen med anledning av debattartikel skriven av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare i Västernorrland. Artikel på Allehanda.se av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Krävs satsningar för att vända trend – psykisk ohälsa blir allt vanligare. Artikel i Hela Hälsingland av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Satsa på att vända trenden. Artikel i Ljusdals-Posten av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Satsa på att vända trenden. Artikel i Hudiksvalls Tidning av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare i Västernorrland. Artikel i Tidningen Ångermanland av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Satsa på att vända trenden. Artikel i Ljusnan av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Satsa på att vända trenden. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • Januari 2017. Psykisk ohälsa allt vanligare i Västernorrland. Artikel i Örnsköldsviks Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.

2016


 • December 2016. Var sjätte sörmlänning mår psykiskt dåligt. Artikel i Katrineholms-Kuriren av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Psykisk ohälsa vanligare. Artikel i Gotlands Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Behövs mer forskning. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Behövs mer forskning. Artikel i Karlskoga Tidning av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Psykisk ohälsa allt vanligare i Gävleborg. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Allt fler drabbas av psykisk ohälsa. Artikel i Bärgslagsbladet/Arboga
  Tidning av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Psykisk ohälsa allt vanligare i Östergötland. Artikel i Motala & Vadstena
  Tidning av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Psykisk ohälsa allt vanligare i Örebro län. Artikel i Nerikes Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Psykisk ohälsa allt vanligare i Skåne. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Psykisk ohälsa har blivit allt vanligare i Skåne. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges Läkarförbund.
 • December 2016. Life science prioriterat av regeringen. Artikel på Life Science Sweden med anledning av Forska!Sveriges statusrapport 2016.
 • Oktober 2016. Framtidsinvestering i forskning minskar kostnadsökningar inom vården. Krönika på Life-time.se av Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Oktober 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Norran av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • Oktober 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka på Gotland. Artikel i Gotlands Allehanda av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka i Skåne. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Nyheterna Östra Småland av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger demenssjuka hopp. Artikel i Nya Lidköpings-Tidningen av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för alla demenssjuka. Artikel i Örnsköldsviks Allehanda av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Låt oss satsa på forskning. Artikel i Västerviks-Tidningen av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Viktiga framsteg görs i forskning om demens. Artikel i Bblat av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Låt oss satsa på forskning. Artikel i Västerviks-Tidningen av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Hopp för demenssjuka. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Markbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Viktiga framsteg görs i forskning om demens. Artikel i Fagersta-Posten av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Hopp för länets demenssjuka. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka i Västernorrland. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Markbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka i Gävleborg. Artikel i Gefle Dagblad av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Strömstads Tidning /Norra Bohuslän av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Forskning ger hopp för demenssjuka. Artikel i Skaraborgsbygden av Forska!Sverige, Lunds universitet, Västerbottens läns landsting och Hjärnfonden.
 • September 2016. Låt oss dra lärdom av Macchiarini-tragedin. Artikel i Dagens Samhälle av Anna Nilsson Vindefjärd, Nina Rehnqvist Ahlberg och Olle Stendahl.
 • Augusti 2016. Satsa dubbelt på forskningen. Artikel i Norrtelje Tidning av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Låt fyra öre gå till forskning. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Dubbla satsningarna på forskning. Artikel i Motala & Vadstena Tidning av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Dubbla satsningarna på forskning. Artikel i Motala & Vadstena Tidning av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Hela Hälsingland av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Det är en lönsam investering. Artikel i Ljusnan av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Det är en lönsam investering. Artikel i Ljusdals-Posten av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Det är en lönsam investering. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Det är en lönsam investering. Artikel i Hudiksvalls Tidning av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Augusti 2016. Anslagen måste fördubblas. Artikel i Dalarnas Tidningar av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Augusti 2016. Anslagen måste fördubblas. Artikel i Södra Dalarnes Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Augusti 2016. Anslagen måste fördubblas. Artikel i Nya Ludvika Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Augusti 2016. Anslagen måste fördubblas. Artikel i Borlänge Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Augusti 2016. Anslagen måste fördubblas. Artikel i Falu Kuriren av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Augusti 2016. Anslagen måste fördubblas. Artikel i Mora Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juli 2016. What must Sweden do to regain its standing in the life sciences? Artikel i Research Europe med anledning av Forska!Sveriges lägesrapport 2016.
 • Juli 2016. Vi behöver mer forskning. Artikel i Folkbladet av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla den medicinska forskningen. Artikel i Folkbladet.nu av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Öka satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Nya Lidköpings-Tidningen av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. ”Dubbla satsningar på medicinsk forskning”. Artikel i Södermanlands Nyheter av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. ”Dubbla satsningar på medicinsk forskning”. Artikel i Södermanlands Nyheter av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Fördubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Laholms Tidning av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningen till medicinsk forskning. Artikel i Länstidningen Södertälje av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Satsa på medicinsk forskning. Artikel i Bohusläningen av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Satsa på medicinsk forskning. Artikel i Bohusläningen av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Politiker och invånare i Dalarna eniga – dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Politiker och invånare eniga – dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Vi är eniga – dubbla satsningarna. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Satsa på forskningen. Artikel i Västerviks-Tidningen av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Viktigt satsa på forskning. Artikel i Västerviks-Tidningen av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Vill ha ökade anslag. Artikel i Nya Kristinehamns-Posten av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Fördubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Norran av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Politiker och invånare i Jämtland eniga – dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Länstidningen Östersund av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Fördubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Länstidningen Östersund av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Skaraborgs Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Skaraborgs Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Pengar behövs till forskning. Artikel i Katrineholms-Kuriren av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningarna. Artikel i Gotlands Allehanda av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Mer forskning kan göra vården billigare. Artikel i Gotlands Tidningar av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Mer pengar behövs till forskning. Artikel i Katrineholms-Kuriren av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningen på medicinsk forskning. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Satsa på medicinsk forskning. Artikel i Skånska Dagbladet av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningen på medicinsk forskning. Artikel i Nyheterna av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Medicinsk forskning? Ja, tack! Artikel i Norrbottens-Kuriren av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Dubbla satsningarna på medicinsk forskning. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Mer medicinsk forskning? Ja tack! Artikel i Norrbottens-Kuriren av Forska!Sverige, Sveriges läkarförbund, Praktikertjänst och Hjärt-Lungfonden.
 • Juli 2016. Forskning kan stoppa resistenshotet. Artikel i Gefle Dagblad av Forska!Sverige, Linköpings universitet och  Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Massivt stöd för medicinsk forskning. Artikel på Linköpings universitet med anledning av Forska!Sveriges opinionsundersökning 2016.
 • Juni 2016. Så kan Sverige bli en magnet för life science. Krönika i Unionens branschbilaga Inblick – Farmaci & Hälsa av Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Juni 2016. Resistenshot kan avvärjas. Artikel i Svenljunga & Tranemo Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avväpna resistenshotet. Artikel i Borås Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avväpna resistenshotet. Artikel i Borås Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Resistenta bakterier – så många drabbas. Artikel i Vestmanlands Läns Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Resistenta bakterier – så många drabbades. Artikel i Vestmanlands Läns Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avväpna resistenshotet. Artikel i Markbladet av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Vi måste hitta nya sätt att behandla infektioner. Artikel i Hela Hälsingland av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Vi måste hitta nya sätt att behandla infektioner. Artikel i Hudiksvalls Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Vi måste hitta nya sätt att behandla infektioner. Artikel i Ljusnan av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avväpna resistenshotet. Artikel i Markbladet av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Vi måste hitta nya sätt att behandla infektioner. Artikel i Ljusdalsposten av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Vi måste hitta nya sätt att behandla infektioner. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avväpna resistenshotet. Artikel i Norran av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Antibiotikaresistenta bakterier ökar i Östergötland. Artikel i Landstinget i Östergötland av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Resistenta bakterier – så många drabbades. Artikel i Bblat av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Kraftfull satsning på forskning. Artikel i Folkbladet av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning krävs för att vinna mot resistensen. Artikel Nerikes Allehanda av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Kraftfull satsning på forskning. Artikel i Folkbladet.nu av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Kampen mot antibiotikaresistenta bakterier måste intensifieras – fördubbla forskningssatsningarna. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avväpna resistenshotet i Västernorrland. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Stoppa resistenshotet. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avväpna resistenshotet i Skåne. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Investeringarna måste fördubblas. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning stoppar resistenshotet. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avväpna resistenshotet i Skåne. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avvärja resistenshotet i länet. Artikel i Nyheterna av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avvärja resistenshotet i länet. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Juni 2016. Forskning kan avvärja resistenshotet i länet. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Linköpings universitet och Svenska Läkaresällskapet.
 • Maj 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna i Västernorrland. Artikel i Allehanda av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. En frisk befolkning ger en frisk ekonomi. Krönika på LIFe-Time.se av Anna Nilsson Vindefjärd.
 • April 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna i Värmland. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna i Värmland. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. Forskning kan ge svar. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. Forskning kan minska sjukskrivningar på Gotland. Artikel i Gotlands Allehanda av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. Forskning kan ge svar. Artikel i Karlskoga Tidning av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. Vi måste satsa mer på forskningen. Artikel i Bohusläningen av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. Stort stöd för satsningar på medicinsk forskning. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • April 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna. Artikel i Nya Lidköpings-Tidningen av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Biobank kan vara nyckeln. Artikel i Folkbladet av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Mycket smärtsam sjukdom som orsakar stort lidande. Artikel i Folkbladet av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna. Artikel i Ölandsbladet av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Forskning minskar lidande i Dalarna. Artikel i Avesta Tidning av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Forskning kan minska sjukdagar. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Forskning kan minska sjukskrivningar. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Forskning om reumatism kan minska sjukskrivningarna i Gävleborg. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna. Artikel i Norran av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Mer forskning ger färre sjukskrivningar. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Mer forskning ger färre sjukskrivningar. Artikel i Nyheterna av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna i Norrbotten. Artikel i Norrbottens-Kuriren av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Mars 2016. Forskning kan minska sjukskrivningarna i Gävleborg. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Umeå universitet/NUS och Reumatikerförbundet.
 • Januari 2016. Forska för livet – cancerfallen ökar. Artikel i Skaraborgs Allehanda av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler drabbas av cancer i Västra Götaland. Artikel i Nya Lidköpings-Tidningen av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler östgötar drabbas av cancer. Artikel i Motala & Vadstena Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Fler värmlänningar drabbas av cancer. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Tre cancerbesked om dagen. Artikel i Folkbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Tre cancerbesked i Västerbotten om dagen. Artikel på Folkbladet.nu av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler i Västra Götaland drabbas av cancer. Artikel i Nya Lidköpings-Tidningen av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Fyra sörmlänningar får dagligen ett cancerbesked. Artikel i Skaraborgs Allehanda av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Tre Västerbottningar får dagligen ett cancerbesked. Artikel i Norran av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler Kalmarbor drabbas av cancer. Artikel i Ölandsbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Två länsbor får dagligen ett cancerbesked. Artikel i Östersunds-Posten av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Fördubbla satsningen på medicinsk forskning. Artikel i Sala Allehanda av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler i Västra Götaland drabbas av cancer. Artikel i Skaraborgs Allehanda av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Fördubbla stödet till medicinsk forskning. Artikel i VLT av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler drabbas av cancer. Artikel i Lerums Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Fem länsbor får dagligen tufft besked. Artikel i Värnamo Nyheter av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler i Västra Götaland drabbas av cancer. Artikel i Markbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler i Västra Götaland drabbas av cancer. Artikel i Borås Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler cancerfall i regionen. Artikel i Borås Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Fördubbla satsningen på medicinsk forskning. Artikel i Bblat av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler dalabor drabbas av cancer – dags att dubbla forskningsinvesteringarna. Artikel i Dalademokraten av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Investeringarna i medicinsk forskning måste fördubblas. Artikel i Nerikes Allehanda av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler i Kalmar län drabbas av cancer. Artikel i Östra Småland Nyheterna av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Allt fler dalabor drabbade. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • Januari 2016. Cancer fortsätter öka. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.

2015


 • December 2015. Fler drabbas av cancer. Artikel i Nya Kristinehamns-Posten av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Allt fler i Västernorrland drabbas av cancer. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Fördubbla satsningen på cancerforskning. Artikel i Eskilstuna Kuriren av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Fler drabbas av cancer. Artikel i Västerviks-Tidningen av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Satsa mer på cancerforskning. Artikel i Västerviks-Tidningen av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Allt fler i Västernorrland drabbas av cancer. Artikel på Allehanda.se av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Allt fler i länet drabbas av cancer. Artikel i Örnsköldsviks Allehanda av av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Allt fler i länet drabbas av cancer. Artikel i Tidningen Ångermanland av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Många får cancerbesked. Artikel i Katrineholms-Kuriren av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Så kan vi förebygga. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Så kan vi förebygga. Artikel i Ljusnan av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Allt fler skåningar drabbas av cancer. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Allt fler gävleborgare drabbas av cancer. Artikel i Hela Hälsingland av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015.  Allt fler i Västra Götaland drabbas av cancer. Artikel i Lerums Tidning av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Allt fler skåningar drabbas av cancer. Artikel i Skånska Dagbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • December 2015. Satsa på medicinsk forskning för att förebygga cancer. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige, Lunds universitet, Cancerfonden och Nätverket mot cancer.
 • November 2015. Klinisk forskning måste prioriteras. Artikel i SLS Aktuellt – Svenska läkaresällskapets medlemstidning, med Mats Ulfendahl, Anna Nilsson Vindefjärd och Kaj Stenlöf.
 • Augusti 2015. Det är dags för långsiktig politik. Krönika i Life Science Sweden av Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Maj 2015. En samlad handlingsplan för life science. Artikel i Borlänge tidning skriven av Forska!Sverige, Uppsala universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södersjukhuset och Karolinska Institutet
 • Maj 2015. En samlad handlingsplan för life science. Artikel i Södra Dalarnes tidning skriven av Forska!Sverige, Uppsala universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södersjukhuset och Karolinska Institutet
 • Maj 2015. En samlad handlingsplan för life science. Artikel i Nya Ludvika Tidning skriven av Forska!Sverige, Uppsala universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södersjukhuset och Karolinska Institutet
 • Maj 2015. En samlad handlingsplan för life science. Artikel i Falu Kuriren skriven av Forska!Sverige, Uppsala universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södersjukhuset och Karolinska Institutet
 • Maj 2015. 14 steg till starkare life science. Artikel i MedTech med anledning av Agenda för hälsa och välstånds rapport och konferens
 • Maj 2015. En samlad handlingsplan för life science. Artikel i Dalarnas Tidningar skriven av Forska!Sverige, Uppsala universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södersjukhuset och Karolinska Institutet
 • Maj 2015. Svensk vård dålig på att ta till sig ny kunskap. Artikel i Fagersta-Posten skriven av Forska!Sverige, Uppsala universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södersjukhuset och Karolinska Institutet
 • Maj 2015. Sverige efter i läkemedelsforskning. Artikel i Norrköpings Tidningar skriven av Forska!Sverige, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Sahlgrenska Akademin, Hälsouniversitetet i Linköping och Linnéuniversitetet
 • Maj 2015. Det behövs en samlad handlingsplan. Artikel i Norran skriven av Forska!Sverige, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting
 • Maj 2015. Sverige tappar forskning. Artikel i Länstidningen Östersund skriven av Forska!Sverige, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.
 • Maj 2015. Det måste satsas mer på forskning. Artikel i Laholms tidning skriven av Forska!Sverige, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Sahlgrenska Akademin, Hälsouniversitetet i Linköping och Linnéuniversitetet
 • Maj 2015. En samlad handlingsplan för life science. Artikel i Norrbottens-Kuriren skriven av Forska!Sverige, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting
 • April 2015. Ett steg närmare en nationell strategi. Krönika i Life Science Sweden av Anna Nilsson Vindefjärd

2014


 • November 2014. I fjol fick 27 barn i Halland diagnosen att de har diabetes. Artikel i Laholms Tidning av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får fyra barn i Gotlands län diabetes. Artikel i Gotlands Tidningar av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Lev upp till era löften om vård, rikspolitiker. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 18 barn i Kalmar län diabetes. Artikel i Nyheterna av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 21 barn i Dalarna diabetes. Artikel i Dala-Demokraten av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Lev upp till era löften om vård, rikspolitiker. Artikel i Ljusdals-Posten av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Lev upp till era löften om vård, rikspolitiker. Artikel i Ljusnan av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Lev upp till era löften, politiker. Artikel i Hela Hälsingland av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 21 barn i Dalarnas diabetes. Artikel i Dalarnas Tidningar av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får fyra barn på Gotland diabetes. Artikel i Gotlands Allehanda av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Allt yngre drabbas av diabetes. Artikel i Länstidningen Östersund av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Satsa på diabetesvård i världsklass. Artikel i Gefle Dagblad av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. 25 barn i länet drabbas varje år. Artikel i Jönköpings-Posten av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 109 barn i Skåne diabetes. Artikel i Skånska Dagbladet av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 21 barn i Dalarna diabetes. Artikel i Avesta Tidning av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Forskning i världsklass. Artikel i Folkbladet av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Mer forskning stärker vården för diabetiker. Artikel i Vestmanlands Läns Tidning av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 26 barn i Värmland diabetes. Artikel i Värmlands Folkblad av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Stärk forskning om diabetes. Artikel i Bohusläningen av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 18 barn i Norrbotten diabetes. Artikel i Norrbottens Kuriren av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 18 barn i Västmanland diabetes. Artikel i Fagersta-Posten av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 18 barn i Kalmar län diabetes. Artikel i Östra Småland av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 16 barn i Västernorrlands län diabetes. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Varje år får 16 barn diabetes i länet. Artikel i Dagbladet.se av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • November 2014. Det omöjliga kan snart bli möjligt. Krönika i Life Science Sweden av Anna Nilsson Vindefjärd
 • November 2014. Varje år får 121 barn i Västra Götaland diabetes. Artikel i Skaraborgs Allehanda av Forska!Sverige, Barndiabetesfonden och Diabetesorganisationen i Sverige
 • September 2014. Varje dag drabbas någon i Västerbotten av cancer. Artikel i Norran av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Varje dag drabbas fyra personer i Sörmland av cancer. Artikel i Södermanlands Nyheter av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Fler drabbas av cancer. Artikel i Länstidningen Östersund av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Varje dag drabbas 27 personer i länet av cancer. Artikel i Mariestads-Tidningen av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Allt fler drabbas av cancer. Artikel i Piteå-Tidningen av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Varje dag drabbas fyra personer av cancer i länet. Artikel i Västerbottens-Kuriren av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Drabbar flera varje dag. Artikel i Katrineholmskuriren av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Antalet cancerfall ökar. Artikel i Dagbladet Sundsvall av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Mer pengar behövs till cancerforskning. Artikel i Östersunds-Posten av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Varje dag drabbas 22 personer i Skåne. Artikel i Kristianstadsbladet av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Mer pengar behövs till cancerforskning. Artikel i Östersunds-Posten av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Varje dag drabbas 22 personer i Skåne av cancer. Artikel i Skånska Dagbladet av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Ofta livsstilsfaktorer bakom cancer. Artikel i Norrköpings Tidningar av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Ofta livsstilen bakom cancer. Artikel i Norrköpings Tidningar av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Ökade forskningsanslag kan hjälpa. Artikel i Hela Hälsingland av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Öka forskningsanslagen. Artikel i Ljusdals-Posten av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Öka forskningsanslagen. Artikel i Ljusnan av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Öka forskningsanslagen. Artikel i Hudiksvalls tidning av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Öka forskningsanslagen. Artikel i Östran av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • September 2014. Öka forskningsanslagen. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Varje dag drabbas fem i länet av cancer. Artikel i Eskilstuna Kuriren av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Varje dag drabbas fyra personer i Södermanland av cancer. Artikel i Eskilstuna Kuriren av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Varje dag drabbas fem personer i länet av cancer. Artikel i Vimmerby Tidning av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Varje dag drabbas fem personer i länet av cancer. Artikel i Linköpings Tidning/Kindaposten av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Allt fler cancerfall. Artikel i Länstidningen Östersund av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Varje dag drabbas fyra personer i Gävleborg av cancer. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Varje dag drabbas fem personer i länet av cancer. Artikel i Östran av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Varje dag drabbas fem personer i länet av cancer. Artikel i Nyheterna Östra Småland av Forska!Sverige och Cancerfonden
 • Augusti 2014. Dags för blocköverskridande satsning. Artikel i Sundsvalls Tidning av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Enas om en satsning på medicinsk forskning. Artikel i Östersunds-Posten av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Dags för blocköverskridande satsning på forskning. Artikel i Norran av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Satsa på patientnära forskning. Artikel i Östran av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Dags för blocköverskridande satsning på patientnära forskning. Artikel i Norrbottens-Kuriren av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Dags för blocköverskridande satsning på patientnära forskning. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Blocköverskridande satsning på patientnära forskning. Artikel i Arbetarbladet av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Satsa på forskning. Artikel i Länstidningen Östersund av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Dags för blocköverskridande forskningssatsning. Artikel i Norrköpings Tidningar av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Satsa på patientnära forskning. Artikel i Katrineholms-Kuriren av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Augusti 2014. Politiker i Skåne vill fördubbla investeringar i forskning. Artikel i Kristianstadsbladet av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Politiker i Norrbotten vill fördubbla investeringar i medicinsk forskning. Artikel i Piteå-Tidningen av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Upp till politikerna att hålla vad de lovat. Artikel i Arbetarbladet av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Dubbla anslagen till medicinsk forskning. Artikel i Nyheterna av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Dubbla anslagen till medicinsk forskning. Artikel i Östran av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Dubbla investeringen! Artikel i Sala Allehanda av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Fördubbla investering i forskning. Artikel i Länstidningen Södertälje av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Dubbla investeringen! Artikel i Bblat av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Skulle spara liv och pengar. Artikel i Hela Hälsingland av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Skulle spara liv och pengar. Artikel i Ljusnan av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Skulle spara liv och pengar. Artikel i Söderhamns-Kuriren av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Skulle spara liv och pengar. Artikel i Ljusdals-Posten av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Fördubbla investeringar till forskning. Artikel i Skånska Dagbladet av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Höj anslagen till forskningen. Artikel i Västervikstidningen av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Fördubbla investeringarna i medicinsk forskning och utveckling. Artikel i Arbetarbladet av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Blocköverskridande politik räddar svensk life science. Artikel i Dagens Samhälle av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juli 2014. Handlingar väger tyngre än ord. Krönika i Life Science Sweden av Anna Nilsson Vindefjärd
 • Juni 2014. Forskningen viktig för väljarna. Intervju med Anna Nilsson Vindefjärd i Forskarbladet
 • Juni 2014. Hälsofrågorna måste få stor plats inför valet. Artikel i Östran av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • Juni 2014. Hälsofrågorna måste få stor plats inför valet. Artikel i Nyheterna av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • Maj 2014. Budet på Astra Zeneca är en väckarklocka. Artikel i Dagens Samhälle av Forska!Sverige, Anders Blanck och Carl Johan Sundberg
 • April 2014. Hälsofrågor måste få plats. Artikel i Svenljunga & Tranemo Tidning av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Hälsofrågorna måste få stor plats. Artikel i Norran av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Hälsofrågor måste få stor plats inför valet. Artikel i Norrbottens-Kuriren av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Hälsofrågor måste få stor plats inför valet. Artikel i Skånska Dagbladet av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Hälsofrågor måste få stor plats inför riksdagsvalet. Artikel i Dalarnas Tidningar av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Låt hälsan ta plats i valet. Artikel i Ljusdals-Posten av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Låt hälsan ta plats. Artikel i Hela Hälsingland av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Hälsan viktig i valet. Artikel i Länstidningen Östersund av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Ge plats åt forskningen. Artikel i Borås Tidning av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Hälsofrågor måste få stor plats inför riksdagsvalet. Artikel i Arbetarbladet av Anna Nilsson Vindefjärd och Nobelpristagare
 • April 2014. Politikerna bör enas om en strategi. Krönika i MedTech Magazine av Anna Nilsson Vindefjärd
 • April 2014. Sverige måste satsa mer på välfärden. Krönika i Life Science Sweden av Anna Nilsson Vindefjärd
 • April 2014. Forskar-Sverige är på väg utför. Artikel i Expressen av Forska!Sverige tillsammans med Nobelpristagare, andra forskare och patientrepresentanter
 • Mars 2014. Sverige backar i forskningsligan. Artikel i Naturvetarna skriven av Forska!Sverige
 • Februari 2014. Sveriges kvalitetsregister är en unik källa till kunskap och hälsa. Artikel i Strömstads Tidning skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Februari 2014. Kvalitetsregister ger högre kvalitet. Artikel i TTELA skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Unik källa till kunskap och hälsa. Artikel i Markbladet skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Förbättrad vård genom kvalitetsregister. Artikel i Piteå-Tidningen skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Unik källa till kunskap och hälsa. Artikel i Norran skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Unik källa till kunskap och hälsa. Artikel i Norrbottenskuriren skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Sveriges kvalitetsregister är en unik källa till kunskap och hälsa. Artikel i Ljusdalsposten skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Slå vakt om Sveriges kvalitetsregister. Artikel i Östran skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Unik källa till kunskap och hälsa. Artikel i Uddevallaposten skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Slå vakt om Sveriges kvalitetsregister. Artikel i Nyheterna Östra Småland skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Unik källa till kunskap och hälsa. Artikel i Laholms Tidning skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. En unik källa till kunskap. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Bygg ut svenska kvalitetsregister. Artikel i Västerbottenskuriren skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Sveriges kvalitetsregister är en unik källa. Artikel i Skaraborgs Läns Tidning skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Sveriges kvalitetsregister är en unik källa. Artikel i Falköpings Tidning skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Sveriges kvalitetsregister är en unik källa. Artikel i Västgötabladet skriven av Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden
 • Januari 2014. Ledare i Dagens Medicin om svensk klinisk forskning med anledning av Forska!Sveriges uppdaterade life science-strategi
 • Januari 2014. Diabetespatienter är värda en bättre behandling. Artikel i Nerikes Allehanda skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Forskning kan hjälpa diabetespatienter. Artikel i Norran skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Diabetiker får inte rätt vård. Artikel i Östersunds-Posten skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. De får lida i onödan. Artikel i Sundsvalls Tidning skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Onödigt lidande för drabbade. Artikel i Sundsvalls Tidning skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Diabetiker får inte rätt vård. Artikel i Östersunds-posten skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Onödigt lidande för diabetespatienter. Artikel i Eskilstuna Kuriren skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Diabetiker underbehandlas. Artikel i Länstidningen Östersund skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Diabetiker i Skåne får inte den vård de ska ha. Artikel i Norra Skåne skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Forskning och behandling kan hjälpa Gotlands diabetespatienter. Artikel i Gotlands Tidningar skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Bristande behandling. Artikel i Hudiksvalls Tidning skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Bristande behandling vanlig. Artikel i Hela Hälsingland skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Diabetiker underbehandlas. Artikel i Länstidningen Östersund skriven av Forska!Sverige
 • Januari 2014. Bristfällig vård för diabetespatienterna. Artikel i Söderhamns-kuriren skriven av Forska!Sverige

2013


 • December 2013. Vårdbudgeten bör kopplas ihop med vinst i ökad hälsa. Krönika i Life Science Sweden skriven av Anna Nilsson Vindefjärd
 • November 2013. Satsa på forskningen-för välfärden. Artikel i Forskarbladet skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnader. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen skriven av Forska!Sverige
 • November 2013. Så kan sjukvårdskostnaderna minskas. Artikel i Norrbottens-Kuriren skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. En ökad satsning på medicinsk forskning. Artikel i Norrbottens-Kuriren skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnader i Västernorrland. Artikel i Sundsvalls Tidning.
 • November 2013. Forskning kan ge billigare vård. Artikel i Bohusläningen skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnaderna. Artikel i Strömstads Tidning/ Norra Bohuslän.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnader. Artikel i Eskilstuna-Kuriren.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnader. Artikel i Nya Wermlands-Tidningen skriven av Forska!Sverige
 • November 2013. Öka satsningen på forskning. Artikel i Sundsvalls Tidning skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Åldrande befolkning ställer krav. Artikel i Länstidningen Östersund.
 • November 2013. Forskning minskar vårdkostnaderna. Artikel i Nyheterna skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Fördubbla satsning på medicinsk forskning. Artikel i Helsingborgs Dagblad skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Fördubbla satsning på medicinsk forskning. Artikel i Nordvästra Skånes tidningar skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Fördubbla satsning på medicinsk forskning. Artikel i Landskrona Posten skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Åldrande befolkning ställer krav. Artikel i Länstidningen Östersund.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska vårdkostnaderna. Artikel i Norra Skåne skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnader. Artikel i Eskilstuna-Kuriren skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnader i Norrbotten.  Artikel i Piteå-Tidningen skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Forskning kan minska kostnaderna. Artikel i Norran skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Så kan kostnader för sjukvård minska. Artikel i Skånska Dagbladet skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Satsningarna på medicinsk forskning bör fördubblas. Artikel i Nerikes Allehanda skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnader i Sörmland. Artikel i Folket skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Dags för medicinsk satsning. Artikel i Ljusnan  skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Dags för medicinsk satsning. Artikel i Hudiksvalls Tidning skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Dags för medicinsk satsning. Artikel i Söderhamns-Kuriren skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Dags för medicinsk satsning. Artikel i Ljusdals-posten skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Kraftig ökad kostnad för vård. Artikel i Hela Hälsningland skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnader i Gävleborg. Artikel i Arbetarbladet skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Sjukvårdskostnaderna i Västerbotten kan minska. Artikel i Västerbottens-Kuriren VK/VF skriven av Forska!Sverige.
 • November 2013. Medicinsk forskning kan minska vårdkostnaderna. Artikel i Gefle Dagblad skriven av Forska!Sverige.
 • Oktober 2013. Minskad kostnad med forskning. Artikel i Dagbladet Sundsvall skriven av Forska!Sverige.
 • Oktober 2013. Forskning kan minska vårdkostnader. Artikel i Skånska Dagbladet skriven av Forska!Sverige.
 • Oktober 2013. Medicinsk forskning kan minska vårdkostnaderna i Gävleborg. Artikel i Gefle Dagblad skriven av Forska!Sverige.
 • Oktober 2013. Medicinsk forskning kan minska sjukvårdskostnaderna i Västerbotten.Artikel i Västerbottens-Kuriren skriven av Forska!Sverige.
 • Oktober 2013. Forskning kan minska sjukvårdskostnaderna i Norrbotten. Artikel i Norrbottens Kuriren skriven av Forska!Sverige.
 • Oktober 2013. Citat i Dagens Medicin skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd
 • Oktober 2013. Fallande tillväxt för svensk FoU. Läs artikel av Forska!Sverige i Forskarbladet
 • September 2013. “Jo, väljarna bryr sig om medicinsk forskning och innovation!” Läs krönika i Life Science Sweden skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd
 • September 2013. Från forskning till patientnytta – ett helhetsperspektiv. Läs Forska!Sveriges debattartikel i årets utgåva av Life Science i Svenska Dagbladet
 • Juli 2013. Nya behandlingar når inte patienter. Artikel i Eskilstuna Kuriren skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna. Artikel i Mariestads-Tidningen skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i länet. Artikel i Värnamo Nyheter skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Sverige borde använda egen forskning. Artikel i Skånska Dagbladet skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå Västra Götalands patienter. Artikel i TTELA skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Nya behandlingar når inte patienter. Läs artikel i Eskilstuna Kuriren skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Ny metod för färre frakturer. Läs artikel i Blekinge Läns Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Västernorrland. Artikel i Sundsvalls Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Nya metoder förebygger. Artikel i Helsingborgs Dagblad skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Ny metod för färre frakturer. Artikel i Blekinge Läns Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Nya metoder förebygger. Artikel i Landskrona Posten skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Nya metoder förebygger. Artikel i Nordvästra Skånes Tidningar skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Jämtland. Läs artikel i Länstidningen Östersund skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna. Artikel i Sundsvalls Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Jönköpings län. Artikel i Tranåsposten skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå Västra Götalands patienter. Läs artikel i TTELA skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i länet. Läs artikel i Dagbladet Sundsvall skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna. Artikel i Värmlands Folkblad skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i länet. Artikel i Dagbladet Sundsvall skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Jämtland. Artikel i Länstidningen Östersund skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna. Läs artikel i Värmlands Folkblad skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna. Artikel i Kristianstadsbladet skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Skador kan förebyggas. Artikel i Ljusnan skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Skador kan förebyggas. Artikel i Ljusdals-Posten skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Sörmland. Artikel i Södermanlands Nyheter skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna på Gotland. Artikel i Gotlands Tidningar skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna. Artikeli Norrköpings Tidningar skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Sörmland. Läs artikel i Södermanlands Nyheter skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Ny svensk metod kan identifiera vilka kvinnor som riskerar att skadas vid fallolyckor. Artikel i Nerikes Allehanda skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i vårt län. Artikel i Tidningen Ångermanland skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Västernorrland. Läs artikel på Allehanda.se skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Kan handla om liv eller död. Artikeli Katrineholms-Kuriren skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Dalarna. Läs artikel i Dalarnas Tidningar skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Nya forskarrön måste nå patienten. Artikel i Borås tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Kan handla om liv eller död. Läs artikel i Katrineholms-Kuriren skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna i Norrbotten. Artikel i Piteå-Tidningen skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna. Läs artikel i Östersundsposten skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juli 2013. Forskning måste nå patienterna. Läs artikel i Norran skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström.
 • Juni 2013. Medicinsk forskning måste nå patienterna! Debattartikel i Dagens Samhälle skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och Kommunals ordförande Annelie Nordström
 • Juni 2013. ”Önskningar från en av Sveriges medborgare”. Läs Anna Nilsson Vindefjärds krönika i Life Science Sweden.
 • Juni 2013. Vi behöver en livskraftig industri för life science! Debattartikel i Dagens Samhälle skriven av bl.a. Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Maj 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv. Artikel i Skaraborgs Läns Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Maj 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv. Artikel i Västgöta-Bladet skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Maj 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv. Artikel i Falköpings Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Mars 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i länet. Artikel i Borås Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Mars 2013. ”Patienterna bör involveras tidigt”. Läs Anna Nilsson Vindefjärds krönika i Life Science Sweden.
 • Feb 2013. Forskning kan rädda liv. Artikel i Norra Skåne skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i Västra Götaland. Artikel i Strömstads Tidning / Norra Bohuslän skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Ny strategi för medicinsk forskning i Västerbotten. Läs artikel i Västerbottens-kuriren skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv. Läs artikel i Norran skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i dalarna. Läs artikel i Dalarnas Tidningar skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i dalarna. Artikel i Borlänge Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i dalarna. Artikel i Mora Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i dalarna. Artikel i Södra Dalarnes Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i dalarna. Artikel i Nya Ludvika Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i dalarna. Artikel i Falu Kuriren skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Ny strategi för medicinsk forskning i Västerbotten. Artikel i Västerbottens-Kuriren skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i Västernorrland. Läs artikel i Dagbladet Sundsvall skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i Gävleborg. Artikel i Ljusdals-Posten skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i Gävleborg. Artikel i Ljusnan skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i Gävleborg. Artikel i Söderhamns-Kuriren skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i Gävleborg. Artikel i Hudiksvalls Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i Kalmar län. Artikel i Ölandsbladet skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Feb 2013. Medicinsk forskning kan rädda liv i Gävleborg. Läs artikel i Arbetarbladet skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.

2012


 • Dec 2012. ”En strategi med patientfokus” Läs Anna Nilsson Vindefjärds krönika i Life Science Sweden.
 • Nov 2012. Dags för en life science strategi med patienten i centrum!  Olle Björk (Barncancerfonden), Göran Arrius (Saco) och Anna Nilsson Vindefjärd (Forska!Sverige) i debattartikel i Dagens Industri. Läs artikel
 • Okt 2012. Debattartikel av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd i Tidningen Curie
 • Okt 2012. Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning. Läs artikel publicerad av Teknikdebatt skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Okt 2012. Ökade vårdkostnader i Europa kräver långsiktiga satsningar på innovation. Läs artikel av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd, publicerad i Life Science Sweden.
 • Juli 2012. Forskningsatsning avgörande för vårdkvaliteten. Landstinget Gävleborg måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Läs artikel i Arbetarbladet skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning ger jobb och räddar liv. Landstinget Sörmland måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Läs artikel i Folkets skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Landstinget Dalarna måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Läs  artikel i Dalademokraten skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Jämtlands läns landsting måste stärka den patientnära, kliniska forskningen.Läs artikel i Öresundsposten skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Västerbottens läns landsting måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Läs artikel i Norran skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskarsatsning avgörande för vården i Västerbotten. Läs artikel i Västerbottens Kuriren skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Jämtlands läns landsting måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Läs artikel i Länstidningen Östersund skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgörande för vårdkvaliteten. Artikel i Markbladet skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning ger vårdkvalitet. Artikel i Tidningen Ångermanland skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning ger vårdkvalitet. Artikel i Örnsköldsviks Allehanda skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning ger vårdkvalitet. Artikel i Tidningen Ångermanland skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgörande för kvaliteten inom vården. Artikel i Karlskoga Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Vårdforskning är en prima affär. Artikel i Sundsvalls Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgörande för vårdkvaliteten i Kalmar län. Artikel i ölandsbladet skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning ger vårdkvalitet. Artikel i Nya Ludvika Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning ger vårdkvalitet. Artikel i Södra Dalarnes Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgör vårdkvaliteten. Artikel i Mora Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Mer debatt på webben. “Forskningssatsning avgör vårdkvaliteten”. Artikel i Mora Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Mer debatt på webben. “Forskningssatsning avgör vårdkvaliteten”. Artikel i Falu Kuriren skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Mer debatt på webben. “Forskningssatsning avgör vårdkvaliteten”. Artikel i Borlänge Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Mer debatt på webben. “Västra Götalandsregionen måste stärka den patientnära, kliniska forskningen”. Artikel i Skaraborgs Allehanda, skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgörande för vårdkvaliteten i Uppsala län. Artikel i Enköpings län skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Stärk forskningen i Jämtlands län. Artikel i Länstidningen Östersund skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning avgörande för vårdkvaliteten i Gävleborg. Artikel i Söderhamns-kuriren skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning avgörande för vårdkvaliteten i Gävleborg. Artikel i Ljusnan skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning avgörande för vårdkvaliteten i Gävleborg. Artikel i Ljusdals-Posten skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning avgörande för vårdkvaliteten i Gävleborg. Artikel i Hudiksvalls Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgörande för vårdkvaliteten. Artikel i Piteå-Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning för högre vårdkvalitet. Artikel i Nordvästra Skånes Tidningar, skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning för högre vårdkvalitet. Artikel i Landskrona Posten, skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning för högre vårdkvalitet. Artikel i Helsingborgs Dagblad skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Vårdkvaliteten i Värmland beroende av forskningssatsning. Artikel i Värmlands Folkblad skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgörande för vårdkvaliteten i länet. Artikel i Ulricehamns Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningen avgörande för god vård i Sörmland. Artikel i Södermanlands Nyheter skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning ger jobb och räddar liv. Artikel i Folket skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning avgörande för god vård i Dalarna. Artikel i Dala-Demokraten – Rättvik Mora skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning avgörande för god vård i Dalarna. Artikel i Dala-Demokraten – Borlänge skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning avgörande för god vård i Dalarna. Artikel i Dala-Demokraten – Södra skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. En god affär. Artikel i Norrländska Socialdemokraten skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgörande för kvaliteten inom vården. Artikel i Karlskoga Tidning skriven av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskning för högre vårdkvalitet. Läs artikel i Helsingborgs Dagblad skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Forskningssatsning avgör vårdkvaliteten. Läs artikel i Dalarnas Tidningar skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Landstinget i Västernorrland måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Läs artikel i Sundsvalls Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Norrbottens län måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Läs artikel i Norrländska Socialdemokraten skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Västra Götalandsregionen måste stärka den patientnära, kliniska forskningen.Läs artikel i Borås Tidning skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Medicinsk forskning är nyckeln till ökad kompetens, fler företag och förbättrad vård både i det egna länet och i landet som helhet. Läs debatt artikel i Markbladet skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Juli 2012. Västmanlands län måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Läs artikel i Bergslagsbladet skriven av Forska!Sveriges Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och av Hjärt-Lungfondens Generalsekreterare Staffan Josephson.
 • Maj 2012. Läs debattartikeln i DN “Sverige måste fördubbla den medicinska forskningen“. Författare: Ingvar Carlsson, Anna Nilsson Vindefjärd, Signhild Arnegård Hansen, Ingalill Bjöörn.
 • Maj 2012. “Det finns något självklart i att vilja satsa på det som räddar liv” Läs Anna Nilsson Vindefjärds krönika i Biotech Sweden.
 • Maj 2012. Ingvar Carlsson levererar brandtal om forskningens betydelse på Tillväxtdagarna, läs artikeln
 • Maj 2012. Socialdemokraterna föreslår ett samlat program med satsningar på life science i sin ekonomiska vårmotion, Läs Stefan Löfvens debattartikel “Stärkt välfärd ger fler jobb”
 • Mars 2012 Läs Anna Nilsson Vindefjärds krönika i Biotech Sweden, Åtstramning ökar nationella kostnader
 • Jan 2012 ”Vem leder Sverige mot framtiden?” Läs Anna Nilsson Vindefjärds krönika i BioTech Sweden.