Forska!Sverige

Life science-strategier – nationellt och internationellt

Här kan du ladda ner och läsa rapporter och referenser om life science-strategier nationellt och internationellt.

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Susanne Ås Sivborg, samordnare för Life Science 2014

Ladda ner

En handlingsplan för life science - 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO (2015)

Ladda ner

Kliniska Prövningar - Policyinitiativ och Trender

Tillväxtanalys (2014)

Ladda ner

Den Danska Regeringens Tillväxtplan för Hälso- och Välfärdslösningar - En Översättning av Forska!Sverige

Forska!Sverige (2013)

Ladda ner

Strategic Review of Health and Medical Research

Australian Government, Department of Health and Ageing (2013)

Ladda ner

Strategy for UK Life Sciences: One year on

HM Government (2012)

Ladda ner

Strategy for UK Life Sciences

Department for Business and Innovation & Skills, Office for Life Sciences (2012)

Ladda ner

Rising to the Challenge: U.S. Innovation Policy for Global Economy

Wessner CW, Wolff Wm A (2012)

Ladda ner

Unlock Your Global Business Potential - The new UK Life Science Prospectus

(2012)

Ladda ner

National Bioeconomy Blueprint

The White House (2012)

Ladda ner

Nuläge och Trender Kring Offentlig Forskningsfinansiering i USA, Japan, Sydkorea, Kina, Nederländerna, Brasilien och Indien

Tillväxtanalys (2012)

Ladda ner

Den Danska Tillväxtstrategin: Sund vaekst og velfaerdslosningar

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2011)

Ladda ner

UK Life Science Strategy

HM Government (2010)

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: