Forska!Sverige

Skillnader i användning av innovationer för patienter

Sverige står inför att antal utmaningar, bland annat så har patienter i Sverige inte alltid tillgång till de mest effektiva och säkra metoderna. Här kan du ladda ner och läsa rapporter och referenser om detta.

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst?

Forum för Health Policy (2015)

Ladda ner

Internationell jämförelse av läkemedelsanvändning: Kvantitativ analys ur ett svenskt perspektiv

Office of Health Economics (2015)

Ladda ner

Ojämlik sjukvård - ett hot mot vår sjukvård

Kommissionen för jämlik vård, slutrapport (2015)

Ladda ner

Euro Health Consumer Index 2013

Health Consumer Power House (2013)

Ladda ner

Skillnader i Användning av Innovativa Läkemedel

Opticom, på uppdrag av LIF (2013)

Ladda ner

Nationell Satsning på Kvalitetsregister Inom Vården - För starkare internationell konkurrenskraft inom klinisk forskning och och industriell utveckling

The Boston Consulting Group (2010)

Ladda ner

Extent and Causes of International Variations in Drug Usage

A report for the Secretary of State for Health by Professor Sir Mike Richards CBE (2010)

Ladda ner

Stuprörstänkande gör Samhällets Kostnader för Ohälsa Onödigt Höga

Ramsberg J och Ekelund M

Ladda ner

Ojämlik Hälso- och Sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige 2009

IMS (2010)

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: