Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Ny one-pager om Precisionsmedicin

Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte för sjukvården, inte minst tack vare framstegen inom precisionsmedicin. Med precisionsmedicin kan vi få effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad. Men, för…

Ny intervjuserie: I samtal med

I intervjuserien "I samtal med" träffar Forska!Sverige politiker och aktörer som arbetar för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård. En ny intervju kommer publiceras…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

I detta nyhetsbrev kan du ta del av vårt inspel till den forskningspolitiska propositionen, en ny Sifo-undersökning, Forska!Sverige-dagen, utmärkelser, Almedalsevent och flera debattartiklar. Läs nyhetsbrevet i sin helhet här.

Inspel till den forskningspolitiska propositionen

​Idag, den 17e oktober, överlämnade stiftelsen Forska!Sverige sitt inspel till den forskningspolitiska propositionen under ett möte med Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning. Inspelet bidrar med åtgärdsförslag som…

Forska!Sverige-dagen 2019

Är politikerna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Vad behövs för att Sverige ska kunna komma ikapp andra länder? Det…

Forska!Sverige-dagen 2019

Är politikerna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Vad behövs för att Sverige ska komma ikapp andra länder? Det är…

Hans Wigzell tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse

Hans Wigzell får stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2019. Forska!Sverige vill med utmärkelsen uppmärksamma Wigzells livslånga insats för att stärka Sverige som life science-nation och för att stärka vetenskapens ställning. Utmärkelsen delas…

Anna Wedell tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019 tilldelas professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Utmärkelsen uppmärksammar professor Wedells insatser för att upptäcka medfödda och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos barn. Utmärkelsen delas…