Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Ojämlik allergivård skapar onödigt lidande

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsaken bakom många allergier behandlas. Samtidigt visar nya…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev!

I detta nyhetsbrev blir det tydligt hur viktig forskningen är för samhället och hur snabbt utvecklingen går framåt. Vi har genomfört intervjuer som visar på forskningens framsteg kring demenssjukdomar, vi…

Regeringen måste prioritera hälsoutmaningarna

Sverige står inför stora hälsoutmaningar framöver, men det finns konkreta förslag till lösningar och en bred politisk enighet kring förslagen. Forska!Sverige skriver om fem förslag regeringen omedelbart kan prioritera i…

Forska!Sverige kommenterar statsministeromröstningen.

Idag biföll Sveriges riksdag talmannens förslag att utse Stefan Löfven (S) till statsminister. På måndag väntas en ny regeringen presenteras. Enkäter till partierna och sittande riksdagsledamöter visar att kommande regering…

Debattartikel i Dagens samhälle

Antalet cancerfall i Sverige fortsätter att öka. Under 2017 rapporterades 66 775 cancerfall, en ökning med 4 procent jämfört med 2016 och med 27 procent sedan 2007. Med hjälp av…

Välkommen att ta del av årets sista nyhetsbrev!

Julen står för dörren och vi ser med glädje tillbaka på ett händelserikt år som avslutats med flera konstruktiva aktiviteter. I vårt nyhetsbrev får ni möjlighet att ta del av…

Nytt faktablad: Demenssjukdomar

Hur vanligt är det med demenssjukdomar i Sverige? Hur många är drabbade? Vad kostar det samhället? Och hur kan forskning förbättra livet för de drabbade? Det kan du läsa om…

Forska!Sverige-dagen 2018

”Artificiell intelligens som verktyg för hälsa – hur långt har vi kommit i Sverige och vilka möjligheter finns?” Det var fokus för diskussionerna under en fullspäckad eftermiddag på Forska!Sverige-dagen 2018.…