Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar forskningsfinansieringsutredningen

Publicerad: 2023-10-13

Den 11 oktober överlämnade Forskningsfinansieringsutredningen sitt slutbetänkande, "Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation", till regeringen. Forska!Sverige välkomnar översynen av organisationen för den statliga finansieringen av forskning, men efterfrågar en analys av hur den medicinska forskningen och utvecklingen förväntas påverkas av den föreslagna nya organisationen.

Stark medicinsk forskning är både en grundpelare i hälso- och sjukvården och för att Sverige ska kunna vara en konkurrenskraftig life science-nation. I Sverige är finansieringssystemet för forskning av de olika delarna som krävs för att skapa stark medicinsk forskning, hela vägen till patientnytta, splittrat både vad det gäller finansiering och ansvarsområden mellan myndigheter och stat/regioner. Behovet av ett mer sammanhållet system är stort.

Forskningsfinansieringsutredningen föreslår konsolidering av den statliga finansieringen av forskning till tre nya myndigheter.

–  Intentionerna bakom utredningen och dess arbete är goda. Konsekvenserna för den medicinska forskningen och utvecklingen är dessvärre inte tillräckligt genomlysta i utredningen, säger Lena Gustafsson, ordförande Forska!Sverige.

–  Det är viktigt att en ny organisation för finansiering av forskning tar hänsyn till den komplexitet som råder för den medicinska forskningen och utvecklingen, inte minst den direkta kopplingen mellan akademi, vård och företag, samt hur grundforskning och tillämpad forskning integreras i allt större omfattning. Konsekvenserna av förslagen vad gäller medicinsk forskning och utveckling, till exempel var klinisk forskning landar, behöver hanteras och vi ser fram emot att detta görs i den fortsatta processen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Bilden: Anna Nilsson Vindefjärd (foto: Forska!Sverige), samt Lena Gustafsson (foto: Elisabeth Olsson).

Läs mer:

Betänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation

Forska!Sveriges inspel till Forsknings- och innovationspropositionen 2024

Rapport Agenda för hälsa och välstånd 2023 – 10 prioriterade åtgärdsförslag för att stärka medicinsk forskning och utveckling i Sverige

Dela gärna den här sidan: