Forska!Sverige

Forska!Sveriges åtgärdsprogram har lämnats över till Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Socialdepartementet

Publicerad: 2012-04-08

En delegation från Forska!Sveriges styrelse har haft möten med fyra olika departement på minister och statsekreterarnivå för att presentera, diskutera och lämna över stiftelsens åtgärdsprogram.