Forska!Sverige

”Vi uppmanar regeringen till tre krafttag för att omvandla hälsodata till patientnytta”

Publicerad: 2024-05-20

I ett läge med stora utmaningar inom vården är det viktigt att kontinuerligt dra nytta av ny kunskap. Sverige har unika möjligheter att omsätta hälsodata till patientnytta tack vare personnummersystemet och en befolkning som vill dela sin hälsodata. Vi uppmanar regeringen till tre krafttag för att ta vara på potentialen.

I dag uppmanar vi i en debattartikel i Dagens Samhälle – tillsammans med 34 organisationer som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter och regioner – regeringen till tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta. Förslagen kommer från vår nya rapport som lanseras idag.

Läs debattartikeln här.

Dela gärna den här sidan: