Forska!Sverige

Nobelpristagaren Torsten Wiesel firar 100 år

Publicerad: 2024-06-03

År 2010 bjöds 64 välkända och engagerade personer från olika delar av samhället att skriva under initiativet om en oberoende stiftelse som ska verka för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet, för hälsa och välstånd; Forska!Sverige.

En av dessa var Torsten Wiesel, som bland mycket annat var engagerad i systerorganisationen Research!America. Vi  är mycketglada över att idag få uppmärksamma hans 100-årsdag.

Torsten Wiesel föddes i Uppsala den 3 juni 1924. Han är svensk neurofysiolog och läkare. År 1981 mottog han Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Torsten Wiesels karriär i korthet

År 1954 tog Wiesel läkarexamen vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Efter examen undervisade han på Institutionen för fysiologi vid KI och arbetade som läkare, bland annat på Karolinska sjukhusets enhet för barnpsykiatri. År 1955 flyttade Wiesel till USA och en tjänst vid The Johns Hopkins University Medical School i Baltimore, Maryland.

Året efter påbörjade han en 24 år lång karriär vid Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, där han hade en avgörande roll i formandet av den nu mera legendariska Institutionen för neurobiologi, först som professor och från 1973 som ledare för institutionen. [1] Därefter rekryterades han till Rockefeller University där han var rektor 1991–1998. [2]

Nobelpriset i fysiologi eller medicin

År 1981 delade Torsten Wiesel Nobelpriset i fysiologi eller medicin med David Hubel för deras upptäckter kring hur synintryck förmedlas vidare till hjärnbarken. Nobelpriset gällde hans forskning om hur synen fungerar och hur vi kan uppfatta saker och ting med ögonen. Torsten Wiesel och David Hubel klargjorde under 1960-talet hur processen går till: I hjärnbarken analyseras signaler i sekvens av celler med den specifika uppgiften att tolka kontraster, mönster och rörelser. De visade också att denna förmåga utvecklas hos barn under den första tiden efter födseln. [3]

Parallellt med sina extraordinära forskningsframgångar har Wiesel en livslång, enastående karriär som vetenskaplig ledare med ett passionerat engagemang för forskning och dess internationalisering. Han har en stor mängd uppdrag som rådgivare och olika styrelseposter inom forskning i flera världsdelar, huvudsakligen för tvärvetenskap och för att skapa möjligheter för unga forskare att bedriva oberoende forskning.

Dela gärna den här sidan: