Forska!Sverige

Ny rapport till regeringen: tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta

Publicerad: 2024-05-20

Sverige har unika förutsättningar att omsätta hälsodata till patientnytta tack vare personnummersystemet och en befolkning som vill dela sin data. Idag presenterar 40 organisationer en ny rapport med konkreta åtgärdsförslag, och uppmanar regeringen till tre krafttag för att ta vara på potentialen.

Tack vare medicinsk forskning får vi bättre möjligheter att förebygga sjukdomar, ställa tidigare och mer exakta diagnoser och ge effektivare behandlingar. Det leder till bättre vård och kortare vårdtider, vilket minskar samhällets kostnader.

–   Utvecklingen som sker globalt går snabbt, inte minst tack vare bättre möjligheter att analysera och använda hälsodata, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Det pågår mycket arbete med att omsätta hälsodata till patientnytta. Regeringens arbete med teknik och regelverk är grundläggande, men även professionens förutsättningar behöver förbättras. Integration av forskning i hälso- och sjukvården, tolkning av regelverk och implementering av ny kunskap måste fungera mer effektivt.

Idag presenterar tankesmedjan ”Agenda för hälsa och välstånd” en ny rapport med konkreta förslag på:

  1. hur klinisk forskning kan stärkas och hur hälso- och sjukvården ska kunna vara mer delaktig i att utveckla och använda den kunskap som skapas,
  2. hur regioner och andra aktörer kan ges tydliga riktlinjer för hantering och användning av hälsodata, och
  3. hur processerna för kunskapsstyrning och implementering i hela Vårdsverige kan bli effektivare.

–   ”Agenda för hälsa och välstånd” består av 40 organisationer som representerar akademi, vård vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter. Bredden i kombination med gemensam systemanalys god insyn i arbetet med hälsodata och vilka utmaningar som finns vad gäller inmatning, delning och användning. Det ger oss en unik möjlighet att bidra med förslag på vad som krävs för att Sverige ska kunna öka nyttan av hälsodata, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Utöver fördelen med Sveriges personnummersystem visar en ny opinionsundersökning, som presenteras idag, att hela 80 procent av befolkningen kan tänka sig att dela hälsodata, om det kan göras anonymt och integritetssäkert.

–   Vi uppmanar regeringen att ta till sig av våra förslag för att ge professionen bättre förutsättningar att möta befolkningens rättmätiga förväntningar på en vård av bästa möjliga kvalitet, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

——————————————–

Läs rapporten Hälsodata – till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta

Ta del av en sammanfattning av rapporten

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där rapporten presenteras

Läs en artikel i Altinget där vår generalsekreterare intervjuas om rapporten

Se en delredovisning av Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Verian via Sifo-panelen

Den 22 maj bjuder Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd” in till en livestreamad konferens. Där samlas representanter för politiken, myndigheter, regioner, akademi, vård, näringsliv, patienter och professioner för att diskutera vad som krävs för att omsätta hälsodata till patientnytta. Se program och anmäl er här.

Läs mer om arbetet i tankesmedjan ”Agenda för hälsa och välstånd” samt dess medlemmar

Se tidigare rapporter

Dela gärna den här sidan: