Forska!Sverige
Foto: Hans Reuterskiöld

2 miljarder till cancerforskning

Publicerad: 2016-05-11

Bengt Sjöberg, affärsman, donerar en rekordstor summa till cancerforskning. Donationen ska förvaltas av den nyinstiftade stiftelsen Sjöbergstiftelsen och ska användas till att göra skillnad för cancerforskningen, i första hand lungcancerforskningen.

Stiftelsen ska årligen att dela ut Sjöbergpriset, omfattande 1 miljon dollar. Priset, som kommer att delas ut i nära samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien, ska gå till en framstående cancerforskare eller grupp av cancerforskare.

Utöver prissumman ska stiftelsen varje år dela ut 60 till 70 miljoner kronor för att stödja cancerforskning, men kan i framtiden även komma att gå till annan medicinsk forskning. Just nu pågår även diskussioner om att med hjälp av medel från Sjöbergstiftelsen instifta ett nytt cancerinstitut på Karolinska Institutet.

quote-left-mediumJag vill att de forskningsinsatser som jag bidrar till ska vara så kliniskt inriktade som möjligt, för att snabbt kunna appliceras. Min förhoppning är att stiftelsen ska bidra till en delvis ny syn på behandling av cancer, säger Bengt Sjöberg.

 

Dela gärna den här sidan: