Forska!Sverige

27 aktörer: Regeringen måste prioritera medicinsk forskning

Publicerad: 2022-11-07

Utbildning och forskning är avgörande för Sveriges välstånd. Men, de senaste åren har statliga investeringar i medicinsk forskning för hälsa minskat, vilket är mycket allvarligt. Vi uppmanar den nya regeringen att i kommande budgetar öka investeringarna så att vi inte förlorar kompetens och därmed konkurrenskraft. Det är avgörande för befolkningens hälsa och landets långsiktiga välstånd.

Det skriver vi i Altinget tillsammans med 26 andra representanter för vård, akademi, företag, patienter och professioner. Läs debattartikeln här.

Dela gärna den här sidan: