Forska!Sverige

31 organisationer går ihop i långsiktig samverkan för life science

Publicerad: 2015-12-10

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, kommer samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

De statliga satsningar på forskning och innovation som gjorts i Sverige har inte gett önskad effekt, enligt en ny rapport från OECD. Orsaken är avsaknad av en vision, styrning och samordning, delvis inom akademin men framför allt på politisk nivå.

– Vi är inte förvånande. Tvärtom. Forska!Sverige har länge varnat för att Sverige tappar i både FoU-investeringar och kvalitet. Det krävs strukturförändringar för att öka värdet av varje krona som investeras i forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

OECD efterfrågar ett helhetsperspektiv för forsknings- och innovationssystemet i Sverige. För att bidra med detta initierade Forska!Sverige förra året ett samverkansprojektet med en mängd aktörer inom life science. Baserat på en gemensam analys av hela systemet, från medicinsk forskning till patientnytta, arbetade de fram åtgärdsförslag för att investeringar i forskning och innovation ska leda till ökad hälsa och välstånd. Dessa presenterades i maj 2015 i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Den positiva responsen på rapporten och en stor efterfrågan från både projektmedlemmar och politiker gör att vi nu går vidare med samverkansprojektet, för att kunna involvera fler parter och arbeta mer långsiktigt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Med utgångspunkt i den tidigare rapporten kommer medlemmarna samverka nationellt och bidra med väl underbyggda åtgärdsförslag, ur professionens och patienternas perspektiv.

De organisationer som nu går ihop för att samverka är beredda att ta sin del av ansvaret för att nödvändiga förändringar ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Vi ser fram emot ett bra samspel med politiska beslutsfattare i det gemensamma målet att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Rapporten “Agenda för hälsa och välstånd” släpptes i maj 2015 i samband med en konferens där bland andra Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, och Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister deltog.

 

Läs rapporten Agenda för hälsa och välstånd (pdf)

Läs pressmeddelande på Mynewsdesk

Dela gärna den här sidan: