Forska!Sverige

500 liv per år räddas om vården koncentreras

Publicerad: 2015-11-19

Utredningsförslag i linje med Forska!Sveriges åtgärdsförlag. 500 liv per år skulle räddas om komplicerade operationer koncentrerades till ett fåtal sjukhus, så att läkarna får mer träning. Det konstateras i det utredningsförslag som idag överlämnas till regeringen.

Idag överlämnas utredningen om högspecialiserad vård till regeringen. Utredningen fastställer att den högspecialiserade vården bör koncentreras och att det behövs en tydligare nationell styrning. Risken att dö eller få komplikationer efter operation minskar desto fler ingrepp som gjorts på ett sjukhus. Utredarna gör bedömningen att 500 fler patienter årligen skulle vara i livet om volymerna höjdes.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • vården delas in i nationell och regional högspecialiserad vård
  • Socialstyrelsen får ansvar för att samordna och styra arbetet med att koncentrera den högspecialiserade vården
  • Socialstyrelsen överlämnar underlagen om vad som ska vara regional högspecialiserad vård till landstingen
  • storregioner inrättas istället för många landsting
  • kvalitetsdata från högspecialiserade enheter bör vara tillgängliga för allmänheten

Förslaget ligger helt i linje med det åtgärdsförslag om att skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra som Forska!Sverige i våras presenterade i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”.

 

Läs utredarnas debattartikel på DN debatt
Ladda ner och läs mer om förslag 4.2 i vår rapport (pdf).

Dela gärna den här sidan: