Forska!Sverige

Acko Ankarberg Johansson tilldelas Forska!Sveriges politikerutmärkelse

Publicerad: 2019-10-01

Acko Ankarberg Johansson (KD) får stiftelsen Forska!Sveriges utmärkelse till förtjänt politiker. Forska!Sverige uppmärksammar hennes dedikerade och blocköverskridande arbete med att förbättra vården i Sverige. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 2:a oktober.

Acko Ankarberg Johansson har i både riksdagen och på kommunal nivå visat ett stort engagemang för patienterna och för att göra vården bättre.

Acko Ankarberg Johansson bejakar forsknings- och teknikframsteg och väjer inte för komplexa frågor om nya strukturer och lagändringar som krävs för att patienterna ska kunna dra nytta av framstegen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Under hennes tid som partisekreterare röstade riksdagen för en ny patientlag som syftade till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Som ordförande i socialutskottet har Acko Ankarberg Johansson visat vilja, ansvarskänsla och kapacitet att ena partierna i frågor som är grundläggande för att utveckla vården. I maj röstade riksdagen exempelvis ja till socialutskottets förslag om att staten ska se över patientdatalagen och ta ansvar för gemensamma standarder för IT-systemen i hälso- och sjukvården.

– För att forskningens framsteg ska komma patienterna till godo krävs politiker som tänker långsiktigt och kan skapa enighet över partigränserna. Acko Ankarberg Johansson är en förebild i detta arbete, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

– Utmärkelsen från Forska!Sverige gör mig både glad och rörd samtidigt som den inspirerar till fortsatt arbete för hälso- och sjukvården, säger Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och socialutskottets ordförande.

Acko Ankarberg Johansson är riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Hon är vald av Jönköpings läns valkrets och är sedan oktober 2018 ordförande i riksdagens socialutskott. Dessförinnan var hon partisekreterare för Kristdemokraterna mellan år 2010 och 2018.

Läs pressmeddelandet med anledning av utmärkelsen
Läs artikel i Jönköpingsposten med anledning av utmärkelsen
Till program för Forska!Sverige-dagen
Läs tidigare års utmärkelser här

Dela gärna den här sidan: