Forska!Sverige

Aftonbladet Debatt: Vården blir inte bättre utan mer av forskning

Publicerad: 2022-09-15

DEBATT. Sverige står inför stora hälsoutmaningar, men det finns förslag till lösningar och en bred enighet om förslagen. Den kommande regeringen har alltså goda förutsättningar att genomföra nödvändiga åtgärder som möter utmaningarna och därmed ökar hälsa och välstånd i Sverige.

Det skriver vi tillsammans med 23 andra organisationer från vård, regioner, akademi, företag, patient-, professions och andra intresseorganisationer. Läs debattartikel på Aftonbladet Debatt.

Dela gärna den här sidan: