Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd – anmäl dig idag!

Publicerad: 2015-04-07

Det är dags för handlingsplaner för att vändaanmaldighar den negativa utvecklingen inom life science i Sverige.

 

Den 6:e maj kommer Sveriges ministrar för näringsliv, forskning och hälsa att ta del av och diskutera de åtgärdsförslag och handlingsplaner som
organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd”allatalare2
gemensamt arbetat fram, under ledning av stiftelsen
Forska!Sverige. På konferensen fokuserar vi på fyra
målområden:

 

1.  Excellent forskning och utbildning

2.  En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus

3.  En nationell struktur för forskning och
kvalitetsutveckling

4.  Ett internationellt konkurrenskraftigt
näringslivsklimat

 

Du är välkommen att delta! Se program

Rapporten “Agenda för hälsa och välstånd” lanseras i samband med konferensen.

 

Tid: Onsdagen den 6:e maj 2015, kl.08.45-16.00
Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet
Anmälan: Konferens inkl. lunch & eftermiddagskaffe 350 kr. Sista anmälningsdag 20:e april. Anmälan är bindande.
Pressanmälan: Var god anmäl till Hanna Agardh
hanna.agardh@forskasverige.se tel 0733 497980
#hälsavälstånd

Dela gärna den här sidan: