Forska!Sverige

Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren

Publicerad: 2019-05-27

"Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt."

Den 27 maj presenterade Forska!Sveriges medlemsorganisation ”Agenda för hälsa och välstånd” en ny rapport med 14 konkreta åtgärdsförslag och handlingsplaner. I samband med att den nya rapporten släpptes publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle där. Läs debattartikeln här.

Dela gärna den här sidan: