Forska!Sverige

Allt fler drabbas av cancer

Publicerad: 2016-01-11

Satsningen på medicinsk forskning och utveckling måste intensifieras. Vi vill se en fördubbling av de offentliga investeringarna i medicinsk forskning, från dagens 2 öre till motsvarande 4 öre per vårdkrona, skriver  Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Gunilla Westergren-Thorsson, Dekanus medicinska fakulteten Lunds universitet, Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd och Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot Cancer i en gemensam debattartikel.

Artikeln publiceras i 47 regionala tidningar. Se exempel här.

Dela gärna den här sidan: