Forska!Sverige

Anders Ekblom utsedd till ledamot i Vetenskapsrådets styrelse

Publicerad: 2015-12-21

Regeringen har utsett Anders Ekblom, en av Forska!Sveriges grundare och styrelseordförande för Karolinska universitetssjukhuset, till ny ledamot i Vetenskapsrådets styrelse. Till ny ordförande utsågs Agneta Bladh, som fram till nu varit ledamot i Uppsala universitets konsistorium och innan dess bl a. varit statssekreterare vid Utbildningsdepartementet och generaldirektör vid dåvarande Högskoleverket.

Vetenskapsrådet är den största statliga vetenskapsfinansiären i Sverige och finansierar framförallt forskningsinfrastruktur, forskningsprojekt och vissa riktade forskningssatsningar vid universitet och högskolor.

Till regeringens pressmeddelande.

Dela gärna den här sidan: