Forska!Sverige

Australien startar globalt nätverk för digital hälsa

Publicerad: 2018-01-17

I februari genomförs det första mötet i ett nyetablerat globalt nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap från arbete med nationella riktlinjer och program för digitalisering av hälso- och sjukvården.

– Det internationella mötet är ett bra tillfälle att visa upp det omfattande arbete som pågår på e-hälsoområdet i Sverige. Det finns ett stort intresse i andra länder för utvecklingen i Sverige, säger stiftelsen Forskasveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd, som är inbjuden som talare i samband med invigningen av nätverket Global digital health partnership, GDHP i Canberra i Australien 19–20 februari. Sverige representeras även av Jenni Nordborg, direktör och avdelningschef Hälsa på innovationsmyndigheten Vinnova.

Den svenska regeringen har fått en inbjudan till både invigningen av GDHP i Canberra och till Sydney den 21 februari då nätverkets första symposium arrangeras. Socialminister Annika Strandhäll har i ett brev meddelat sin australiensiska ministerkollega Greg Hunt att hon inte har möjlighet att delta.

– Det första mötet med GDHP kommer att fokusera på hur vi kan samarbeta länderna emellan för att lära av varandra och för att undvika dubbelarbete, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

En viktig fråga för nätverket blir att diskutera och samarbeta kring den snabbt växande insamlingen, lagringen och användningen av patientdata och annan hälsodata.

– Världens regeringar har en rad gemensamma utmaningar när det gäller att skapa en både säker och innovativ användning av hälsodata för att till exempel utveckla nya behandlingsmetoder och effektivisera vård och omsorg, säger Anna Nilsson Vindefjärd. Hon anser att det kan vara extra viktigt för Sverige, med en relativt liten befolkning, att delta i den gränsöverskridande samverkan kring hälsodata som GDHP kan komma att erbjuda.

Om Global digital health partnership, GDHP

Det internationella nätverket Global digital health partnership, GDHP, har startats på initiativ från Tim Kelsey, som är chef för Australiens e-hälsomyndighet; Australian Digital Health Agency. Australiens hälsominister Greg Hunt skriver i ett brev till den svenska regeringen den 11 december 2017 att 15 länder och världshälsoorganisationen WHO har meddelat att de är intresserade av att engagera sig i nätverket.

Cirka 20 länder väntas delta på de två första mötena som GDHP arrangerar i Australien i februari.

Läs mer om GDHP här.

Läs artikeln i Insikt Medicin.

Dela gärna den här sidan: